ACTE NOTARIALE – AUTENTIFICARE PROCURI ŞI DECLARAŢII

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Inainte de toate, pentru orice lamurire sau intrebare Contactati-ne, si a 2-a, mergeti mereu cu fotocopii ale documentelor originale.
Acte notariale
ACTE NOTARIALE – AUTENTIFICARE PROCURI ŞI DECLARAŢII/ LEGALIZAREA COPIILOR DE PE ÎNSCRISURI, A TRADUCERILOR ŞI A SEMNĂTURILOR
Ambasadele şi consulatele României pot efectua o serie de operaţiuni notariale prin care să asigure capacitatea actelor întocmite de cetăţenii români în străinătate de a îşi produce efectele juridice pe teritoriul României şi în faţa autorităţilor române.
Actele notariale care pot fi efectuate de Secţia Consulară a Ambasadei României la Dublin sunt următoarele:
autentificarea procurilor şi a declaraţiilor;
legalizarea copiilor de pe înscrisuri;
legalizarea traducerilor;
legalizarea semnăturilor.
Ambasadele şi consulatele României nu pot efectua operaţiuni notariale în ceea ce priveşte încheierea unor contracte, înţelegeri, donaţii sau alte acte de dispoziţie, tranzacţii judiciare, confirmări de hotărâri judecătoreşti, de documente de studii, documente de vechime în muncă, documente privind stagiul militar, testamente, legate, acţiuni în justiţie sau cereri adresate autorităţilor române.
Pentru autentificarea procurilor şi a declaraţiilor, persoanele interesate trebuie să se prezinte personal la sediul ambasadei şi să probeze identitatea şi calitatea de cetăţean român (cu un act de identitate valabil, original și copie xerox). Procurile sau declaraţiile se întocmesc, de regulă, de solicitanţi, cu excepţia cazurilor în care aceste acte sunt necesare în cadrul altor proceduri consulare (obţinerea paşapoartelor, a actelor de stare civilă etc.).
Procurile şi declaraţiile trebuie să conţină elementele de identificare ale mandantului şi ale mandatarului (seria şi numărul cărţii de identitate, data eliberării şi autoritatea emitentă, adresă, CNP, data şi locul naşterii) şi să precizeze în mod exact scopul mandatului. Ele trebuie să fie redactate în limba română. Actele care conţin precizări neconforme cu legislaţia română, ordinea de drept sau siguranţa naţională nu pot fi autentificate.
În ţările semnatare ale Convenţiei de la Haga din 1961 privind suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine (între care se numără Irlanda şi România), procurile sau declaraţiile întocmite de cetăţenii români pot fi autentificate de un notar local, urmând ca apoi să fie legalizate cu Apostilă de autorităţile competente ale statului respectiv. Documentele legalizate cu Apostilă sunt valabile, în temeiul Convenţiei, pe teritoriul României, fără îndeplinirea vreunei alte formalităţi. Totuşi, actul redactat în limba engleză va trebui tradus în limba română la un traducător autorizat, (iar traducerea trebuie legalizată) pentru a putea fi opozabil autorităţilor române.
Autentificarea procurilor şi declaraţiilor, precum şi supralegalizarea acestora de către ambasadele şi consulatele României sunt supuse taxelor consulare, care se plătesc de solicitanţi la ambasada sau consulatul competent.
Procurile pentru încasarea pensiilor în România sunt scutite de taxe consulare şi sunt valabile o perioadă de 18 luni de la data autentificării.
Procurile şi declaraţiile necesare în cadrul procedurilor consulare de obţinere a paşapoartelor româneşti sau a certificatelor de stare civilă nu pot fi autentificate decât de ambasadele sau consulatele României (nu se aplică procedura legalizării cu Apostilă sau cea a supralegalizării administrative).
Pentru legalizarea copiilor de pe înscrisuri, persoanele interesate trebuie să prezinte funcţionarului ambasadei înscrisul original a cărui copie se legalizează şi un document de identitate valabil.

Vino alaturi de noi!


Alătură-te echipei și grupului nostru de Facebook
Este de ajuns sa dai click pe o reclama de pe site, ne sustii!

 
Pentru legalizarea traducerii în limba română a unui document redactat într-o limbă străină, persoanele interesate trebuie să prezinte documentul în original, însoţit de traducerea în limba română şi de un document de identitate valabil.
Pentru legalizarea semnăturii pe un înscris, persoanele interesate trebuie să se prezinte la sediul ambasadei, să semneze înscrisul în faţa funcţionarului consular şi să prezinte un document de identitate valabil care să poarte semnătura titularului. Nu se poate legaliza semnătura pe contracte, acte de donaţie, acte de tranzacţie judiciară sau alte acte care vizează transmiterea de bunuri ori alte drepturi.
Legalizarea copiilor de pe înscrisuri, legalizarea traducerilor şi legalizarea semnăturii sunt supuse taxelor consulare, care se plătesc de solicitanţi la ambasada sau consulatul competent.
Pentru redactarea și autentificarea declarației de acord de deplasare a minorului de către Secția Consulară se vor prezenta:
cartea/cărţile de identitate sau pașaportul părintelui/ părinților care își exprimă acordul (original și copie xerox)
certificatul de naștere al minorului/minorilor (original și copie xerox)
copie xerox a hotărârii de divorț definitive și irevocabile prin care minorul a fost încredințat unuia dintre părinți (dacă este cazul)
este necesară comunicarea datelor din cartea de identitate/ paşaportul persoanei însoţitoare, precum şi a celor regăsite în paşaportul minorului.
ÎNTREBĂRI FRECVENTE
Dacă nu putem ajunge la sediul ambasadei, se pot autentifica procurile prin corespondenţă?
Nu. Prezenţa personală la sediul ambasadei este necesară pentru verificarea de către funcţionarul consular a identităţii persoanei care semnează procura şi a însuşirii conţinutului acesteia. Această cerinţă reprezintă o măsură de asigurare inclusiv pentru dumneavoastră, pentru a evita situaţia în care o altă persoană declară date despre sau în numele dumneavoastră.
În cazul în care, din cauza distanţei sau a unei alte imposibilităţi de deplasare la ambasadă, nu vă puteţi prezenta personal, aveţi posibilitatea, în funcţie de caracterul procurii, de a o autentifica la un notar local şi apoi de a o legaliza sau supralegaliza la autorităţile statului în care vă aflaţi.
Reprezentanţii Secţiei Consulare vă pot oferi detalii despre procedura de legalizare sau supralegalizare prevăzută de legislaţia statului irlandez şi despre tipurile de procuri care pot fi supuse acestei proceduri.
Serviciile consulare sunt efectuate în baza unei programări prealabile pe care o puteţi obţine accesând portalul www.econsulat.ro. La solicitarea online de programare vor fi atașate copiile scanate ale documentelor justificative. În ziua programării rugăm să prezentați documentele justificative în original și copie xerox.
 
Vino alaturi de noi!


Alătură-te echipei și grupului nostru de Facebook
Este de ajuns sa dai click pe o reclama de pe site, ne sustii!

Spune ce crezi

Adresa de email nu va fi publicata

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More