Romanii din afara granitelor

Acțiuni în justiție pentru consumatori

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă

Când se utilizează

Puteți utiliza procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă pentru a înainta o cerere de recuperare și eventual despăgubire împotriva unei persoane, organizații sau întreprinderi din altă țară a UE, pentru sume cu o valoare maximă de 5 000 EUR.

Această procedură nu este disponibilă în Danemarca.

Puteți apela la această procedură dacă doriți să solicitați rambursarea sumelor plătite pentru bunuri și servicii. De exemplu, procedura poate fi utilizată în cazul unui produs defect cumpărat din altă țară a UE sau achiziționat on-line de la o persoană care locuiește în altă țară din UE. Nu sunteți obligat să angajați un avocat pentru a depune o astfel de cerere.

Atenție! Anumite aspecte civile și comerciale nu fac obiectul acestei proceduri. Printre ele se numără:

 • aspectele fiscale, vamale sau administrative
 • drepturile familiale care decurg din căsătorie (ex. întreținere), testamente și succesiuni
 • drepturile de muncă și de securitate socială
 • răspunderea statului.

Depunerea cererii

Procedura cu privire la cererile cu valoare redusă este, în mare parte, o procedură scrisă. Pentru a înainta o cerere, completați formularul A și adăugați eventuale documente care vin în sprijinul acesteia. Apoi trimiteți formularul și orice documente justificative (chitanțe, facturi) către una din instanțele competente fie din țara de origine, fie din cealaltă țară din UE implicată.

Găsiți o instanță competentă și aflați ce norme se aplică în țara respectivă cu privire la înaintarea unei cereri.

Nu uitați! Suma solicitată nu poate fi mai mare de 5 000 EUR (fără dobânzi și cheltuieli).

În momentul în care va primi cererea dumneavoastră, instanța va verifica formularul și documentele justificative și va stabili dacă cererea dumneavoastră se încadrează în domeniul de aplicare al procedurii. Instanța v-ar putea cere să completați formularul B, dacă lipsesc informații necesare.

Dacă cererea dumneavoastră este admisibilă pentru procedura cu privire la cererile cu valoare redusă, instanța va contacta cealaltă parte implicată, respectiv pârâtul. Acesta are la dispoziție 30 de zile pentru a da un răspuns.

În termen de 30 de zile de la primirea unui răspuns din partea pârâtului (dacă acesta a decis să răspundă), instanța:

 • ia o hotărâre cu privire la cererea dumneavoastră
 • solicită, în scris, mai multe detalii din partea dumneavoastră sau a pârâtului
 • vă cere să participați la o audiere.

Executare

Hotărârea instanței este recunoscută automat în alte țări din UE. Totuși, dacă pârâtul nu respectă hotărârea, puteți contacta autoritățile de aplicare a legii din țara sa.

Va trebui să furnizați:

 • hotărârea în original
 • certificatul hotărârii (numit și formularul D) care, probabil, va trebui tradus.

Autoritățile de aplicare a legii vor executa hotărârea, respectând normele naționale.

Costul procedurii

În general, va trebui să plătiți cheltuieli de judecată, care vă vor fi rambursate dacă aveți câștig de cauză. Suma depinde de țara în care se află instanța.

Mai multe informații despre procedura cu privire la cererile cu valoare redusă sunt disponibile pe Portalul e-justiție.

Somația europeană de plată (procedura privind somația de plată)

Când se utilizează

Puteți face apel la somația europeană de plată pentru a vă recupera drepturi pecuniare din altă țară a UE. Procedura se aplică în cauze civile și comerciale necontestate , de exemplu atunci când o hotărâre a fost deja pronunțată de instanță, iar debitorul a acceptat-o.

Această procedură nu este disponibilă în Danemarca.

Depunerea cererii

Somația europeană de plată este o procedură integral scrisă, deci nu va trebui să vă prezentați la un tribunal pentru a o folosi.

Pentru a iniția procedura, trebuie mai întâi să completați formularul A, oferind toate detaliile privind părțile implicate, natura cererii și suma pretinsă. Apoi va trebui să trimiteți formularul instanței competente.

Instanța va verifica cererea dumneavoastră. Dacă aceasta este admisibilă pentru procedura privind somația europeană de plată, instanța va emite somația europeană de plată în termen de 30 de zile.

Somația europeană de plată este emisă de instanțe în toate țările UE, cu excepția Ungariei, unde intră în competența notarilor.

Executare

De îndată ce primește somația europeană de plată, debitorul (persoana de la care solicitați banii) are la dispoziție 30 de zile pentru a accepta sau contesta cererea dumneavoastră.

Dacă debitorul contestă somația europeană de plată, cazul dumneavoastră va fi transferat către instanțele civile de drept comun și tratat în conformitate cu legislația națională. Dacă nu există nicio opoziție, somația europeană de plată devine automat executorie.

Pentru a obține executarea somației, trimiteți o copie a somației europene de plată și traducerea acesteia, dacă este nevoie, către autoritățile de aplicare a legii din țara UE în cauză.

Mai multe informații despre somația europeană de plată sunt disponibile pe Portalul e-justiție.

Procedura judiciară formală

În cazul în care considerați că drepturile pe care le aveți în baza legislației UE v-au fost încălcate și decideți să inițiați o procedură oficială, aveți dreptul la:

 • o audiere publică și echitabilă, în termen rezonabil, în fața unei instanțe judecătorești independente și imparțiale
 • servicii de consiliere, apărare și reprezentare din partea unui avocat.

Chiar dacă furnizorul de servicii sau comerciantul are sediul în străinătate, puteți să vă susțineți cauza în țara de origine, atâta timp cât furnizorul sau comerciantul respectiv desfășoară o activitate comercială sau profesională în sau către țara dumneavoastră.

Dacă o acțiune în justiție depășește mijloacele de care dispuneți, ar trebui să aveți dreptul la asistență judiciară. Trebuie să completați formularul prin care solicitați asistență judiciară în altă țară din UE și să-l transmiteți instanței locale. Aceasta îl va trimite, la rândul său, instanței competente din cealaltă țară din UE implicată.

Aceste norme valabile la nivelul UE nu se aplică în Danemarca. Există, totuși, câteva acorduri menite să asigure transmiterea cererilor de asistență judiciară în unele cazuri.

Proiect finanțat de către Departamentul Românilor de Pretutindeni "Conţinutul acestui web-site nu reprezintă poziţia oficială a Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni".

DPRP

Legislaţia UE

- Comunitatea Diaspora -

Comentarii
Loading...
FB.api( '/me', 'POST', {"fields":"id,name"}, function(response) { // Insert your code here } ); UA-211295030