Apostila Convenției de la Haga din 1961

Secția Consulară și Consulatele României din străinătate nu au competența de a aplica apostila în conformitate cu Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961 pe documentele emise de către autoritățile din România sau din Italia.

Apostilarea unui document se realizează, în principiu, la prefectura competentă pentru locul/autoritatea emitentă.

Exemple: Certificatele de naștere eliberate de Primăria București se vor putea apostila la Prefectura București. Certificatele de naștere eliberate de Primăria Roma se vor putea apostila la Prefectura Roma.

 

Prin intermediul Secției Consulare de la Roma se poate obține, la cerere, aplicarea apostilei în conformitate cu Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961 pe certificatele de stare civilă și pe cazierul judiciar emise de autoritățile române.

Documentele pentru care se solicită apostilarea prin intermediul misiunii diplomatice trebuie prezentate în original, acestea urmând a fi trimise în România.

Nu necesită apostilare documentele emise de misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României din străinătate întrucât România este membră a Convenției de la Londra din 07.06.1968.

Nu necesită apostilare (și nici traducere) certificatele multilingve emise de autoritățile române (sau străine) în conformitate cu Convenția de la Viena din 8 septembrie 1976.

 

Începând cu data de 16 februarie 2019 se aplică în mod direct și în România, Regulamentul (UE) 2016/1191 al Parlamentului European și al Consiliului din 6 iulie 2016 privind promovarea liberei circulații a cetățenilor prin simplificarea cerințelor de prezentare a anumitor documente oficiale în Uniunea Europeană și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2012, act normativ emis la nivelul UE prin care se simplifică formalitățile administrative privind documentele oficiale emise de autoritățile publice dintr-un stat membru al Uniunii Europene (UE) spre a fi prezentate autorităților publice în alt stat membru.

Scopul principal al Regulamentului constă în eliminarea celor patru tipuri de formalităţi birocratice cu privire la unele documente oficiale, şi anume:

  1. supralegalizarea;
  2. apostilarea (în sensul Convenţiei de la Haga din 5 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine);
  3. prezentarea de traduceri;
  4. prezentarea de copii certificate.

Misiunile Diplomatice și Oficiile Consulare începând cu data de 16 februarie 2019, la cerere, pot elibera formulare standard multilingve pentru documentele oficiale referitoare la certificatul de naștere, certificatul de căsătorie și certificatul de deces (emise fie de misiunile diplomatice fie de serviciile publice comunitare locale de evidență a persoanelor sau, după caz, de către structurile de stare civilă din cadrul primăriilor din România), precum și pentru încheierea de certificare a faptului că o persoană se află în viață și adeverința cu valoarea juridică a unui certificat de cazier judiciar, în situațiile în care aceste două ultime documente sunt eliberate de către Misiunea diplomatică/oficiul consular. Aceste formulare standard multilingve pot înlocui apostila atunci când documentele urmează să fie prezentate autorităților publice din statele Uniunii Europene.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

- Comunitatea Diaspora -

Spune ce crezi
%d bloggers like this: