Condiții de călătorie în Austria

Ultima actualizare:  23 august 2021

Atenționare COVID-19

STARE DE URGENŢĂ: Nu. Măsuri stabilite prin Legea COVID-19.

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL:

Condiții de intrare și tranzit în Austria:

 1. Persoanele care călătoresc în Austria dintr-un stat/regiune menționat/ă în Anexa 1 (Albania, Andorra, Arabia Saudită, Armenia, Australia, Azerbaijan, Belgia, Bosnia-Herțegovina, Brunei, Bulgaria, Cehia, Cipru*, Croația, Republica Coreea, Danemarca, Elveția, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Hong Kong, Iordania,  Irlanda, Islanda, Israel, Italia, Japonia, Kosovo, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Macao, Macedonia de Nord, Malta, Moldova, Monaco, Muntenegru, Noua Zeelandă, Norvegia, Olanda*, Polonia, Portugalia, Qatar,  România, San Marino, Suedia, Serbia, Serbia/Kosovo, Singapore, Slovacia, Slovenia, Spania*, Statele Unite ale Americii, Taiwan, Thailanda, Ungaria, Vatican, Vietnam, Armenia, Azerbaidjan, Bosnia și Herțegovina, Brunei, Iordania, Canada, Qatar, Moldova și Muntenegru) și care pot furniza dovezi că în ultimele 10 zile s-au aflat pe teritoriul Austriei sau a unuia dintre statele care se regăsesc pe lista din Anexa 1, pot intra în Austria fără înregistrare prealabilă și fără să intre în carantină, cu prezentarea unei dovezi de risc epidemiologic redus, astfel:
 2. Prezintă rezultatul negativ al unui test pentru virusul SARS-CoV-2, de tip PCR (valabilitatea să nu depășească 72 de ore de la data prelevării probelor) sau antigen (valabilitatea să nu depășească 48 de ore de la data prelevării probelor);
 3. Prezintă un certificat de vaccinare cu un ser autorizat, cu îndeplinirea uneia dintre următoarele condiții la data intrării în Austria:
 • au trecut cel puțin 21 de zile de la administrarea primei doze de vaccin, dar nu mai mult de 90 de zile;
 • imunizarea cu cea de-a doua doză de vaccin să nu fi avut loc cu mai mult de 270 de zile în urmă;
 • în cazul imunizării cu un vaccin administrat într-o singură doză, aceasta să nu fi fost efectuată cu mai puțin de 21 de zile în urmă, dar nu mai mult de 270 de zile;
 • dacă vaccinarea a avut loc după cel puţin 21 de zile de la emiterea unui test biologic-molecular pozitiv pentru SARS-CoV-2 sau a dovezii prezenței anticorpilor, cu condiția ca vaccinul să nu fi fost administrat cu mai mult de 270 de zile în urmă.
 1. Dacă a fost confirmată o infecție pentru SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile și poate fi prezentat un certificat medical de vindecare sau o dovadă a prezenței anticorpilor, care să nu fie mai veche de 90 de zile.

În situația în care nu poate fi îndeplinită niciuna dintre condițiile de mai sus, trebuie efectuată înregistrarea anterioară călătoriei (cu cel mult 72 de ore în avans) pe platforma Pre Travel Clearance (PTC) și, în cel puțin 24 de ore de la intrarea în Austria, să fie efectuat un test biologic molecular pentru SARS-CoV-2 sau un test antigen pentru SARS-CoV-2, costurile fiind suportate din bugetul personal.

Din 15 august a.c. pentru persoanele care călătoresc, pe cale aeriană, din Cipru și Spania, și care, la intrarea în Austria nu pot prezenta o dovadă de vaccinare, de recuperare după boală sau rezultatul negativ al unui test biologic-molecular pentru SARS-CoV-2 (PCR), exclusiv, se introduce măsura  înregistrării și efectuarea, imediat după sosire, la aeroport, a unui test biologic-molecular pentru SARS-CoV-2 (PCR) și, numai în cazuri excepționale, dacă testarea la aeroport nu este posibilă, aceasta se poate face în termen de 24 de ore. În cazul unui rezultat pozitiv, va fi inițiată carantina.

II. Persoanelor care călătoresc în Austria din statele menționate în Anexa 2 (Brazilia, Swaziland, Lesotho, Malawi, Mozambic, Namibia, Swaziland, Zimbabwe, Uruguay) și în care s-au aflat în ultimele 10 zile, nu le este permisă intrarea în Austria, decât pe cale de excepție următoarelor categorii:

 • cetățenii austrieci/UE/SEE/elvețieni și membrilor acestora de familie cu care locuiesc în aceeași gospodărie;
 • cetățenii al căror domiciliu principal/reședință se află în UE/SEE/Elveția sau Andorra, Monaco, San Marino sau Vatican și membrii acestora de familie cu care locuiesc în aceeași gospodărie;
 • cetățeni terți posesori de viză de intrare tip D emisă de Austria sau un act de identitate cu fotografie, în conformitate cu secțiunea 5 din Legea privind sediul oficial, Monitorul Federal al Legii nr. 54/2021;
 • persoanele care, pe baza unui permis de ședere, a unui titlu de ședere sau a documentației privind dreptul de ședere în temeiul Legii privind reglementarea și șederea, Monitorul Federal de Drept I nr. 100/2005 sau Legea privind azilul 2005, Monitorul Federal de Drept I nr. 100/2005, au dreptul să rămână în Austria. Persoanele care au o confirmare a cererii în conformitate cu articolul 18 alineatul 1 din Acordul privind retragerea Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord de la Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, JO L nr. 29 din ianuarie 31, 2020 S 7 (Acord de retragere);
 • membrii personalului misiunilor diplomatice sau membrii acestora de familie care locuiesc în aceeași gospodărie; angajații organizațiilor internaționale sau membrii acestora de familie care locuiesc în aceeași gospodărie;
 • personalul misiunilor umanitare;
 • persoanele care sunt angajate de o autoritate regională internă sau de o corporație publică internă și al căror loc de muncă este în străinătate sau al cărui serviciu se desfășoară în străinătate, în măsura în care activitatea acestei corporații în străinătate este în interesul Republicii Austria;
 • persoane care vin din Germania în scopuri comerciale;
 • persoanele care călătoresc din motive medicale și sunt însoțite de o singură persoană însoțitoare. Este necesară prezentarea unor documente medicale, justificative, emise de către un medic specialist, care să ateste  necesitatea  absolută/programarea/intervenția/controlul medical;
 • persoanele care călătoresc din Germania pentru a începe sau continua studiile sau să facă activitate de cercetare;
 • persoane care vin să participe la activități școlare;
 • persoanele care intră în țară în scopul îndeplinirii unei obligații judiciare sau oficiale obligatorii, cum ar fi convocarea la ședințe de judecată, îndeplinirea de acte administrative.

Aceste persoane pot intra în Austria în baza prezentării rezultatului negativ al unui test pentru SARS-CoV-2, de tip PCR (valabilitatea să nu depășească 72 de ore de la data prelevării probelor) sau antigen (valabilitatea să nu depășească 48 de ore de la data prelevării probelor) și intrarea imediată în carantină la domiciliu/locație adecvată o perioadă de 10 zile din care se poate ieși, cel mai devreme, în cea de a 5-a zi, cu condiția prezentării unui rezultat negativ al unui test pentru SARS-CoV-2 (PCR sau antigen).

Din 18 august 2021 se introduc următoarele măsuri:

•             Prezentarea efectuării primei doze de vaccin anti-COVID-19, drept dovadă de vaccinare după 21 de zile, nu mai este valabilă;

•             Intrarea din alte țări și teritorii este posibilă imediat după o imunizare completă, fără carantină și fără completarea adeverinței de înregistrare electronică de călătorie (PTC).

III. Intrarea persoanelor ca parte a traficului regulat de navetiști/lucrători transfrontalieri:

1. în scopuri profesionale;

2. să participe la activități școlare și de studiu;

3. în scopuri familiale sau pentru a vizita un partener;

este permisă cu prezentarea unei dovezi de risc epidemiologic redus (un test negativ PCR/antigen – nu mai vechi de 7 zile – dacă persoana călătorește dintr-un stat din Anexa 1, respectiv 72 de ore dacă persoana călătorește dintr-un stat din Anexa 2, un certificat de vaccinare, un certificat de vindecare sau o dovadă a prezenței anticorpilor).

IV. Alte prevederi:

Intrarea din motive imprevizibile, care nu suportă amânare, care sunt motivate prin situații speciale/urgente familiale, cum ar fi în special boli grave, decese, ceremonii funerare, nașteri și îngrijirea persoanelor care au nevoie de sprijin în caz de urgență, este posibilă în baza prezentării unei dovezi de risc epidemiologic scăzut. Dacă nu poate fi prezentată nicio dovadă, un test biologic molecular pentru SARS-CoV-2 sau un test antigen pentru SARS-CoV-2 trebuie efectuat imediat, cel puțin în termen de 24 de ore de la intrare. Costurile pentru testare sunt suportate din bugetul personal. Rezultatul testului negativ trebuie prezentat la control.

Persoanele care călătoresc în Austria din motive medicale nu au nevoie de prezentarea unei dovezi care să ateste un risc epidemiologic scăzut și de o dovada a necesității absolute a unui serviciu medical.

Copiii cu vârsta de până la doisprezece ani sunt exceptați de la obligația de testare.

Măsurile nu se aplică transportatorilor profesioniști de mărfuri și persoane.

Atenție! Companiile de transport persoane trebuie să se asigure, în limitele posibilităților operaționale și tehnice, că persoanele pe care le transportă din state din Anexa 2 către Austria sunt informate cu privire la condițiile de intrare pe teritoriul federal.

V. Tranzit:

Este permis în regim permanent tranzitul, fără oprire (înnoptare), cu excepția opririlor absolut esențiale, al cetățenilor pe teritoriul Austriei spre destinații din alte state. Este obligatorie prezentarea, la cererea autorităților, de către toate persoanele care tranzitează Austria, a dovezilor care să ateste ieșirea de pe teritoriul austriac și asigurarea intrării în statul de destinație (rezervări la hotel/tren/autobuz/avion, documente justificative privind domiciliul/rezidenţa/dreptul de şedere, proprii sau ale membrilor de familie, după caz: certificate de căsătorie etc., contracte de muncă, orice altă dovadă a necesității intrării, de exemplu adeverință de tratament medical imperios necesar, de studii etc).

 

Dovezi de risc epidemiologic redus:

Rezultatul negativ al unui test pentru virusul SARS-CoV-2, de tip PCR (valabilitatea să nu depășească 72 de ore de la data prelevării probelor) sau antigen (valabilitatea să nu depășească 48 de ore de la data prelevării probelor);

Certificat de vaccinare cu un ser autorizat, cu îndeplinirea uneia dintre următoarele condiții la data intrării în Austria:

 • au trecut cel puțin 21 de zile de la administrarea primei doze de vaccin, dar nu mai mult de 90 de zile (față de 3 luni);
 • imunizarea cu cea de-a doua doză de vaccine să nu fi avut loc cu mai mult de 270 de zile în urmă (față de 9 luni);
 • în cazul imunizării cu un vaccin administrat într-o singură doză, aceasta să nu fi fost efectuată cu mai puțin de 21 de zile în urmă, dar nu mai mult de 270 de zile (față de 9 luni);
 • dacă vaccinarea a avut loc după cel puțin 21 de zile de la emiterea unui test biologic-molecular pozitiv pentru SARS-CoV-2 sau a dovezii prezenței anticorpilor, cu condiția ca vaccinul să nu fi fost administrat cu mai mult de 270 de zile în urmă (față de 9 luni)

Confirmarea unei infecții pentru SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile și prezentarea unui certificat medical de vindecare sau o dovadă a prezenței anticorpilor, care să nu fie mai veche de 90 de zile.

Documentele justificative pot fi redactate în limba germană sau engleză.

Pagini de internet utile:

Documente medicale:

Certificate:  DESCARCA

Certificate medicale, alte țări decât cele menționate in Anexa 1 sau Anexa 2: DESCARCA

Adeverințe: DESCARCA

Formulare de înregistrare: DESCARCA

Vaccinuri conforme/aprobate:

Comirnaty / BNT162b2 / Tozinameran (INN) de la BioNtech / Pfizer: 2 doze

ChAdOx1_nCoV-19 / ChAdOx1-S / AZD1222 / Vaxzevria / COVID-19 Vaccin AstraZeneca de la AstraZeneca și Covishield de la Serum Institute of India: 2 doze

COVID-19 Vaccine Janssen de Johnson & Johnson / Janssen Pharmaceuticals / Ad26.COV2.S Janssen (site-uri SUA + NL): 1 doză

Vaccin Covid-19 Moderna / mRNA-1273 din Moderna: 2 doze

Sinopharm / BIBP (Beijing Bio-Institute of Biological Products Co-Ltd.) Vaccin SARS-CoV-2 (Vero Cell), inactivat (InCoV):  2 doze

Sinovac-CoronaVac, SARS-CoV-2 (Vero Cell), Inactivat: 2 doze

ATENȚIE!

Autoritățile austriece efectuează controale stricte la frontieră, fiind posibilă creșterea timpilor de așteptare la trecerea frontierei austriece.

Cuantumul amenzilor aplicate pentru nerespectarea măsurilor impuse pentru prevenirea și combaterea pandemiei de COVID-19 a fost majorat.

RECOMANDĂRI PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CARE EFECTUEAZĂ DEPLASĂRI CĂTRE/DINSPRE ROMÂNIA:

 • Pe cale rutieră: Se recomandă achiziționarea vignetei care dovedește plata taxei de autostradă înainte de a intra în Austria sau de la prima stație de alimentare cu combustibil (imediat după trecerea frontierei). Conform indicațiilor, vigneta se lipește obligatoriu pe parbriz. Nerespectarea acestei obligații se sancționează cu amendă.
 • Pe cale ferată și aeriană: Se recomandă consultarea regulată a paginilor de internet ale companiilor de cale ferată și aeriană din cele două state. Se aplică aceleași reguli și excepții prevăzute pentru transportul rutier.

MĂSURI PE PLAN INTERN (valabile începând cu data de 1 iulie 2021):

Regula 3G este valabilă în următoarele sectoare:

 • Gastronomie
 • Sectorul hotelier și alte tipuri de cazare
 • Unități de agrement (de exemplu, școli de dans, grădini zoologice)
 • Instituții culturale – teatre, operă, cinematografe, săli de concerte, etc. (cu excepția muzeelor, bibliotecilor și arhivelor)
 • Terenuri de sport
 • Întruniri (cu peste 100 de persoane)
 • Târguri de specialitate și pentru publicul larg, congrese

ATENȚIE!!!

Suplimentar documentelor cerute la intrarea în Austria, persoanelor care rămân pe teritoriul austriac, inclusiv în scopuri turistice, le este solicitată, în sectoarele menționate mai sus, prezentarea dovezilor de vaccinare, testare și recuperare, în termenele de valabilitate prevăzute de legea austriacă. În acest caz, poate fi solicitată prezentarea unor noi rezultate negative ale testelor pentru SARS-CoV-2 (PCR, nu mai vechi de 72 de ore de la data prelevării probelor, respectiv antigen, nu mai vechi de 48 de ore de la data prelevării probelor).

Testele pot fi efectuate contra cost sau gratuit în centre specializate din Austria..

Centrele din Viena care oferă testare gratuită pot fi consultate la pagina de internet: LINK AICI

Obligativitatea testării:

Testarea este obligatorie pentru persoanele cu vârstă de peste 12 ani (cu excepția capitalei federale unde testarea se aplică minorilor cu vârsta de peste 6 ani).

Protecția gurii și a nasului:

Purtarea măștii de protecție este obligatorie doar în unitățile comerciale destinate consumului curent (supermarketuri, farmacii, bănci etc.), în locuri publice (spații închise, inclusiv spațiile închise din gări, aeroporturi, stații, platforme), în mijloace de transport în comun.

Gastronomie (inclusiv cluburi de noapte):

În unitățile în care consumul se efectuează, în principal, în picioare este permisă folosirea a 75% din capacitatea maximă a localurilor.

ATENȚIE!!!

Accesul în localurile cu program de noapte va fi posibil doar pentru persoanele vaccinate sau care pot prezenta rezultatul unui test PCR nu mai vechi de 72 de ore (nu sunt acceptate teste antigen).

Întruniri:

 • Întrunirile cu mai mult de 100 persoane trebuie anunțate;
 • Întrunirile cu peste 500 participanți trebuie aprobate;
 • În principiu nu există limite superioare și restricții privind limitarea de spațiu.

ATENȚIE!!!

În capitala federală Viena se aplică următoarele măsuri speciale:

 • La intrarea în restaurante, unități de cazare şi de agrement, instituții culturale (cu excepția muzeelor, bibliotecilor și arhivelor), spitale, terenuri de sport, întruniri (cu peste 100 de persoane), târguri de specialitate și congrese, toate persoanele cu vârsta mai mare de 6 ani trebuie să prezinte o dovadă potrivit regulii 3G (vaccinat, testat, vindecat);
 • Dovada testării trebuie să fie eliberată de un cabinet medical sau o farmacie;
 • Purtarea măștii de protecție este obligatorie în toate spațiile publice închise în care nu se solicită o dovadă potrivit regulii 3G (de ex. în transportul în comun sau comerț);
 • Din 22 iulie a.c. purtarea măștii de protecție este obligatorie doar în unitățile comerciale destinate consumului curent (supermarketuri, farmacii, bănci etc.);
 • Pentru evenimentele cu mai mult de 100 de participanți este necesară înregistrarea prealabilă, iar în cluburi şi discoteci accesul este permis doar persoanelor vaccinate sau testate;
 • În unitățile sanitare sau de tratament cu paturi este permis accesul unui singur vizitator pe zi pentru fiecare pacient, iar purtarea unei măşti de tip FFP2 rămâne în vigoare;
 • Datele de contact ale vizitatorilor vor fi înregistrate şi după data de 22 iulie 2021 în unitățile de alimentație publică și cazare, facilitățile de sport și agrement care nu au caracter public, precum și în cazul întrunirilor cu peste 100 de participanți.

 

Regula ”3G”

Regula 3G: persoanele care prezintă un test COVID-19 negativ – „getestet”, persoanele care s-au vindecat în urma infectării cu virusul SARS-CoV-2 – „genesen” și persoanele care s-au vaccinat împotriva COVID-19 – „geimpft”.

INTREBARI FRECVENTE (FAQ) privind măsurile interne pot fi consultate în limba germană și engleză pe paginile: 404 (sozialministerium.at) si Coronavirus – Rechtliches (sozialministerium.at)

Varianta consolidată a Ordonanței privind măsurile interne în vigoare, se găsește accesând link-ul:

RIS – 2. COVID-19-Öffnungsverordnung – Bundesrecht konsolidiert, Fassung vom 20.07.2021 (bka.gv.at)

 

INFORMAȚII PENTRU LUCRĂTORI:

Condiţii de intrare şi regim de şedere

Cetăţenii români nu au nevoie de viză pentru a călători în Austria.

Intrarea cetăţenilor români pe teritoriul federal austriac este permisă cu paşaportul sau cartea de identitate, în curs de valabilitate la data efectuării călătoriei.

Intrarea pe baza de carte de identitate este permisă și în tranzit aeroportuar numai dacă respectiva călătorie se efectuează către țări în care se acceptă intrarea cetățenilor români cu acest tip de document.

Cetăţenii români care intenţionează să rămână pe teritoriul Austriei pentru o perioadă mai lungă de 90 de zile, au obligaţia de a se înregistra la autorităţile locale, urmând să primească o dovadă pentru şedere legală.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

Ameninţări teroriste

Terorismul este un fenomen global, nelocalizat, prin urmare nici Austria nu poate fi exclusă din faţa acestei ameninţări.

Siguranţă şi criminalitate

Austria este o ţară cu un nivel de criminalitate scăzut, fenomenul infracţional având autori şi cetăţeni din statele central şi est europene.

Zonele cele mai expuse infracţiunilor de furt sunt marile centre comerciale (Pandorf, SCS, Salzburg), perimetrul turistic şi istoric al oraşului Viena, zonele de servicii pe autostrăzi, etc.

Pentru orice tip de incident care afectează siguranţa persoanei sau a bunurilor, recomandăm contactarea poliţiei austriece şi informarea secţiei consulare a Ambasadei României din Viena.

Numere de urgenţă:

 • 122 – serviciul de urgenţe pompieri
 • 133 – serviciul de urgenţe poliţie
 • 144 – serviciul de urgenţe salvare
 • 112 – numărul general de urgenţă (valabil în toate statele UE)

Sistemul medical

Austria dispune de o reţea medicală performantă, repartizată uniform la nivelul landurilor federale.

Ajutorul de primă urgenţă se acordă indiferent de statutul de asigurat / neasigurat.

Vă recomandăm cu insistenţă să încheiaţi o asigurare medicală de sănătate sau să obţineţi Cardul European de Sănătate înainte de a pleca într-o călătorie. Mai multe detalii găsiţi la adresele: www.cnas.ro/ şi http://www.cnas.ro/casmb/page/cardul-european.html

Costurile medicale pentru tratamentul acordat în unităţile spitaliceşti austriece se suportă personal, în absenţa unei acord expres al CNAS privind efectuarea tratamentului în Austria. De asemenea, acestea se suportă personal și atunci când nu există încheiată o asigurare de sănătate, de cele mai multe ori costurile fiind percepute în avans.

În caz de deces, certificatul eliberat de autorităţile austriece este valabil şi pe teritoriul României, actele necesare repatrierii fiind eliberate numai firmelor autorizate. Precizăm că transportul persoanei decedate nu se efectuează decât prin intermediul unei firme de pompe funebre.

Lista cu unităţile medicale din Viena este accesibilă la adresa http://www.wienkav.at/kav/spital.asp.

Condiţii privind traficul auto

 • Traficul auto

Permisul de conducere românesc este recunoscut numai dacă este model european. În caz contrar, cetățenilor români care se stabilesc pe teritoriul acestui stat li se solicită preschimbarea cu un permis de conducere austriac.

În Austria starea generală a drumurilor este foarte bună. Circulația cu lumina de zi sau faza scurtă aprinsă este permisă, dar nu obligatorie. În condiții de vizibilitate redusă (ploaie, ceață, zăpadă sau în tuneluri), nu este suficientă aprinderea luminii de zi, fiind necesară și faza scurtă. Se recomandă utilizarea luminii de zi.

Cetăţenii români care intenţioneazăsă se stabilească pe teritoriul Austriei, au obligaţia de a înregistra autoturismul la autoritățile locale.

Informații privind situația traficului la granițele Austriei puteţi obţine accesând site-ul Automobil Clubului Austriac, ÖAMTC:  CLICK AICI

Vigneta (“Autobahn-Vignette”): este obligatorie pentru a circula pe autostrăzile şi drumurile rapide din Austria, atât pentru autoturisme cât şi pentru motorete/motociclete şi autoutilitarele de până la 3,5 tone şi poate fi achiziţionată de la punctele de trecere a frontierei, de la benzinării sau de la magazinele de difuzare a presei. Amenda pentru lipsa vignetei este de cel puţin 120 euro. Începând cu 1 Decembrie 2017 a fost introdusă, pe lângă vigneta adezivă clasică, vigneta electronică, care poate fi achiziţionată on-line de pe website-ul www.asfinag.at sau prin aplicaţia pentru smartphone « Unterwegs App ».

Tarife pentru vignete valabile în anul 2019:

 • Pentru autoturisme şi autovehicule până la 3,5 tone:
 • 9,20 euro – pentru 10 zile;
 • 26,80 euro – pentru 2 luni;
 • 89,20 euro – pentru un an.
 • Pentru motorete/motociclete:
 • 5,30 euro – pentru 10 zile;
 •  13,40 euro – pentru 2 luni;
 •  35,50 euro – pentru un an.

Vigneta adezivă se lipeşte, în mod obligatoriu, pe parbrizul maşinii într-un loc vizibil. Dacă nu respectaţi această prevedere, riscaţi o amendă de 120 euro, care trebuie achitată pe loc, chiar dacă aţi achiziţionat vigneta. Spre deosebire de vigneta adezivă, vigneta electronică se emite pe baza numărului de înmatriculare, fără a se mai lipi pe parbriz.

Informaţii suplimentare despre circulaţia rutieră puteţi obţine accesând site-ul Asfinag, www.asfinag.at  şi Clubului automobilistic austriac (http://www.oeamtc.at/).

Anvelope de iarnă: în perioada 1 noiembrie – 15 aprilie  este obligatoriu ca autoturismele să fie echipate cu anvelope de iarnă.

Dacă vă deplasaţi în zonele montane, în special landurile Salzburg, Vorarlberg, Tirol şi Kärnten, informaţi-vă din timp  asupra condiţiilor  meteo, care pot conduce deseori la impunerea unor restricţii de circulaţie.

 • Limitele maxime de viteză sunt, pentru autovehicule până la 3,5 tone și motociclete:
 • 50 km/h în localităţi;
 • 100 km/h pe şoselele rapide şi pe drumurile naţionale;
 • 130 km/h pe autostrăzi.

Detalii complete privind vitezele maxime se găsesc pe site-ul Automobil Clubului Austriac, ÖAMTC: CLICK AICI

Depăşirea acestor limite este sancţionată cu amendă contravenţională şi suspendarea permisului de conducere. În general, amenzile trebuie achitate în numerar.

În cazul în care cetăţeanul străin nu poate achita amenda pe loc sau refuză plata, poliţistul poate încasa direct o sumă ce reprezintă o garanţie sau poate ridica diverse bunuri tot ca şi garanţie, amenda urmând sa fie stabilită de către autoritatea administrativă locală, ulterior.

Cetăţeanul străin căruia i s-a ridicat o garanţie, are la dispoziţie 3 luni pentru a se prezenta la unitatea administrativ teritorială, pe raza căreia a comis contravenţia, pentru a achita contravaloarea sancţiunii şi a recupera garanţia sau pentru a contesta măsura. În caz contrar, bunurile ridicate sunt scoase la licitaţie şi astfel se recuperează valoarea sancţiunii. Pentru încălcări grave ale regimului rutier garanţia poate fi chiar autoturismul cu care se deplasa contravenientul.

Există şi situaţia în care poliţistul poate lua măsura conducerii contravenientului la sediul poliţiei unde sunt întocmite documentele necesare prezentării acestuia în faţa judecătorului de serviciu. Acesta decide asupra cuantumului sancţiunii şi în cazul în care suma nu poate fi achitată, aceasta este transformată în închisoare contravenţională.

Există şi unele tronsoane de drum cărora li se aplică restricţii speciale, dar care sunt, însă, marcate corespunzător. Drumurile şi respectarea restricţiilor de viteză sunt ȋn general monitorizate cu sisteme video şi radare fixe, dar şi cu echipaje mobile de poliţie. Amenzile de circulaţie vor fi trimise proprietarului mijlocului de transport. Pentru abateri grave de circulaţie, poliţia poate ridica permisul şi numerele autovehiculului rutier, nemaipermiţând circulaţia acestuia pe drumurile publice.

Atenţie! la respectarea restricţiilor de viteză ȋn zonele marcate cu indicator IG-L, adică „Zonă cu poluare ridicată”. Nerespectarea restricţiei de viteză impusă ȋn aceste zone atrage după sine plata unei amenzi până la 2.180 euro.

Utilizarea aparatelor anti-radar este interzisă în Austria, iar folosirea dispozitivelor de detectare aacestora constituie contravenţie. Sancţiunea aferentă constă în amendă contravenţională şi confiscarea aparatului. De asemenea, există posibilitatea reţinerii temporare a autoturismului.

Atragem, de asemenea, atenţia asupra faptului că poliţia rutieră a sporit numărul controalelor privind starea tehnică a autovehiculelor, în special la camioane și autocare. În situaţia în care, în urma verificărilor, se constată că autovehiculul nu corespunde din punct de vedere tehnic, se aplică amendă contravenţională, însoţită de reţinerea numerelor de înmatriculare şi, după caz, a permisului de conducere.

 • Centura de siguranţă:

Centura de siguranţă este obligatorie, iar minorii până la vârsta de 12 ani trebuie să dispună de scaun special.

 • Parcarea:

În Austria toate spaţiile de parcare sunt amenajate şi marcate corespunzător. Majoritatea sunt cu plată, iar acest lucru este afişat la loc vizibil. Autobuzele pot fi parcate numai în locuri special amenajate, cu marcaje corespunzătoare.

Pentru parcările cu plată se utilizează vignete speciale (Parkpickerl), procurate de la primăriile de sector şi folosite doar de către persoanele domiciliate în Viena, sau imprimate speciale (Parkschein), care pot fi cumpărate de la reţeaua de magazine Trafik.

În cazul parcării în locuri nepermise, maşina poate fi ridicată de firme autorizate, abaterea fiind sancţionată cu plata unei amenzi. Pentru recuperarea autoturismului se suportă şi cheltuielile de tractare şi parcare a acesteia în locurile special amenajate.

 • Aspecte utile pentru conducătorii auto profesionişti:

Pentru autorităţile austriece respectarea standardelor de siguranţă în circulaţie reprezintă o prioritate, orice abatere de la normele legislaţiei rutiere şi tehnice fiind sancţionată prompt.

Transportatorii de persoane trebuie să deţină licenţă pentru activitatea desfăşurată, iar conducătorii auto să respecte numărul de ore de odihnă prevăzute de lege.

Pentru transportul de mărfuri e obligatoriu să fie prezentate actele complete privind provenienţa, caracteristicile, beneficiarul transportului, neconcordanţele dintre documente şi situaţia din teren antrenând amenzi considerabile.

Cartea verde serveşte drept dovadă de asigurare recunoscută la nivel internaţional.

 • Informaţii pentru cazurile de accident de circulaţie:

În caz de accident, la faţa locului se prezintă echipaje atât ale poliţiei, cât şi ale pompierilor şi salvării. În cazuri grave, persoanele accidentate sunt transportate cu elicopterul la cea mai performantă unitate medicală din apropiere.

În situaţia unui accident uşor, se completează împreună cu cealaltă parte implicată formularul tip privind producerea accidentului, pus la dispoziţie de societăţile de asigurări. Se vor reţine elementele de identificare ale celuilalt autovehicul implicat în accident şi ale societăţii sale de asigurare.

 • Telefoane utile:
 • 112 – Serviciul urgenţe
 • 133 – serviciul de urgenţe poliţie
 • 144 – serviciul de urgenţe salvare
 • 120 – serviciul de urgenţe trafic

Utilizarea cărţilor de credit

În Austria sunt acceptate toate tipurile de cărţi de credit europene şi nord-americane, iar utilizarea acestora este  frecventă. Paşaportul este şi singurul document acceptat de mediul bancar, pentru deschiderea unui cont în Austria, înfiinţarea unei societăţi comerciale, etc.

Regimul medicamentelor

Sunt excluse atât la intrare cât şi la ieşire drogurile de orice tip şi substanţele dopante. Vă recomandăm să aveţi la dumneavoastră reţeta medicului pentru medicamentele care depăşesc sfera celor uzuale. Antibioticele nu se eliberează decât pe bază de reţetă.

Reglementări vamale

Nu există controale la graniţele interne dintre statele semnatare ale Acordului Schengen: Austria, Belgia, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Olanda, Polonia, Portugalia, Republica Cehă, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Ungaria, precum şi Islanda, Norvegia şi Elveţia.

Din motive de ordine publică, sănătate publică sau de securitate naţională, la graniţele interne ale UE se pot introduce controale, pentru perioade limitate.

Limitele cantitative pentru introducerea anumitor produse sunt:

 • ţigări: 200 bucăţi
 • 1 litru băuturi alcoolice
 • parfum 50 ml sau 250 ml apă de toaletă

Regimul animalelor de companie

Pentru Austria aveţi nevoie de paşaport european pentru animalele de companie. Acest document se poate procura de la medicul veterinar şi trebuie să conţină informaţii despre vaccinarea antirabică. Animalul trebuie identificat printr-un microcip electronic.

 • Numărul de urgenţă/permanenţă al Ambasadei României la Viena unde pot suna cetăţenii români aflaţi în situaţii deosebite – deces, accidente grave, arestări, calamități.

0043 699 117 260 27 .

Adresa: Secţia Consulară a Ambasadei României la Viena, Theresianumgasse 25, 1040, Viena.

Pentru informaţii suplimentare vă recomandăm să consultaţi condiţiile de călătorie pentru Austria, postate pe pagina web a MAE, la rubrica „Sfaturi de călătorie” (http://www.mae.ro/travelconditions#801), precum şi website-urile locale, precum cel privind unităţile medicale din Viena (http://www.wienkav.at/kav/spital.asp).

 • În situaţia  în care nu vă mai aflaţi în posesia unui document de călătorie sau , puteţi solicita sprijinul Secţiei Consulare din cadrul Ambasadei României la Viena, care vă poate elibera un titlu de călătorie în baza căruia vă puteţi întoarce în România.
 • În cazul în care documentul de călătorie vă este furat, trebuie, mai întâi, să declaraţi furtul la poliţia locală, iar ulterior vă puteţi adresa reprezentanţei consulare române pentru obţinerea titlului de călătorie.

În ambele cazuri, prezența personală la sediul Secției Consulare este obligatorie, în vederea emiterii titlului de călătorie.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

- Comunitatea Diaspora -

Spune ce crezi
%d bloggers like this: