“Pierdut” consul roman la Salzburg…..din 2017 asteptat…

Romanii din Salzburg Austria încă mai spera la decretul Prezidential din 2017

Asa “suna “o NOTĂ DE FUNDAMENTARE din 2017
Prin Decretul Președintelui României nr. 264/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 153 din 1
martie 2017 s-a aprobat înființarea Consulatului General al României la Salzburg, Republica Austria.
În vederea punerii în aplicare a Decretului menționat și în conformitate cu prevederile art. 108 din

Constituția României, republicată, ale Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular
al României, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 760/1999 privind
Regulamentul consular și în scopul asigurării reprezentării corespunzătoare a intereselor românești în
cadrul circumscripției consulare, Ministerul Afacerilor Externe propune:
1. Să se aprobe numirea domnului Florin Vodiță în funcția de consul general, șef al Consulatului
General al României la Salzburg, Republica Austria.
2. Ministrul afacerilor externe să semneze patenta consulară prin care se notifică autorităților țării
de reședință această numire.
Față de cele de mai sus, s-a întocmit proiectul alăturat de Hotărâre a Guvernului pe care, dacă
sunteți de acord, vă rugăm să binevoiți a-l aproba.
Hotărârea Guvernului urmează să fie publicată în Monitorul Oficial al României.
MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE,
TEODOR-VIOREL MELEȘCANU

In consecință :nu avem consulat la Salzburg.Curiozitate….se plătesc salarii angajaților consulatului din Salzburg?

[post]

AustriaDiasporaRomania
Comentarii (0)
Adaugá comentariu