Declaraţia de stare civilă şi NULLA OSTA AL MATRIMONIO

1. Declaraţia de stare civilă şi componenţa familiei
La cerere, Secţia Consulară eliberează declaraţii consulare în limba italiană privind starea civilă şi componenţa familiei.
Sunt necesare următoarele documente:
 • paşaportul sau cartea de identitate românească valabile, în original şi copie;
 • certificatul de naştere, în original şi copie;
 • certificatul de căsătorie pentru cei căsătoriţi şi văduvi, în original şi copie;
 • sentinţa de divorţ, rămasă definitivă şi irevocabilă, pentru cei divorţaţi, în original şi copie;
 • certificatul de deces al soţului, pentru cei văduvi, în original şi copie.

Persoanele necăsătorite vor da în faţa consulului o declaraţie pe proprie răspundere privind starea lor civilă.

Serviciul este scutit de la plata taxelor consulare.
2. NULLA OSTA AL MATRIMONIO
Cetăţenii români care doresc să se căsătorească în Italia pot obţine, la cerere, în vederea constituirii dosarului solicitat de autorităţile italiene, declaraţia necesară pentru încheierea căsătoriei (NULLA OSTA AL MATRIMONIO):
În vederea eliberării NULLA OSTA AL MATRIMONIO sunt necesare:
 • paşaportul/cartea de identitate româneşti valabile, în original şi copie;
 • cartea de identitate italiană(pentru cetățenii români rezidenți în Italia) – in cazul în care v-ați schimbat rezidența și adresa nu apare pe cartea de identitate italiana, trebuie să prezentați și un certificat de rezidență din care să rezulte noua adresă,
 • certificatul de naştere, în original şi copie;
 • un document de identitate al viitorului (viitoarei) soţ (soţii). copia unui document de identitate al viitorului (viitoarei) soţ (soţii). Pentru cetățenii aparținând țărilor din afara UE se va prezenta obligatoriu fotocopia pașaportului valabil.
 • pentru cetăţenii români divorţaţi: sentinţa de divorţ, definitivă şi irevocabilă, în original şi copie;
 • pentru cetăţenii români văduvi: certificat de căsătorie, certificat de deces al soţului, în original şi copie.
NULLA OSTA AL MATRIMONIO se poate elibera şi în baza unui atestat de stare civilă emis de serviciul de stare civilă al primăriei de domiciliu din România (cu dată recentă). În vederea constituirii dosarului solicitat de către autorităţile italiene este necesar şi certificatul de naştere tradus în limba italiana şi apostilat.
După efectuarea căsătoriei, este obligatorie transcrierea certificatului de căsătorie italian în registrele de stare civilă româneşti.
Serviciul este scutit de la plata taxelor consulare.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

- Comunitatea Diaspora -

Spune ce crezi
%d bloggers like this: