Pro integrare

Documente de călătorie pentru membrii de familie din afara UE ai cetățenilor europeni

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Călătoriile în UE cu membrii de familie provenind din afara Uniunii

În baza normelor UE, aveți dreptul de a călători împreună cu rudele apropiate (soțul/soția, copiii, părinții sau bunicii aflați în întreținere, care provin din afara UE) în altă țară din Uniune decât țara a cărei cetățenie o dețineți. Dacă vă mutați în altă țară din UE, rudele în cauză au dreptul de a merge cu dumneavoastră. Aceste norme i se aplică și partenerului înregistrat din afara UE, dacă țara în care călătoriți consideră parteneriatele înregistrate ca fiind echivalente căsătoriei.

Alți membri ai familiei extinse din afara UE – frați, veri, unchi, mătuși, precum și partenerul înregistrat (în țările în care parteneriatele înregistrate nu sunt considerate ca fiind echivalente căsătoriei) – pot, în anumite condiții, să beneficieze de facilitarea intrării atunci când călătoresc cu dumneavoastră sau când vi se alătură în altă țară din UE. Țările UE nu sunt obligate să le acorde automat acest drept, dar trebuie cel puțin să le ia în considerare cererea.

Membrii de familie provenind din afara UE trebuie să aibă tot timpul asupra lor un pașaport valabil și, în funcție de țara lor de origine, ar putea fi nevoiți să prezinte la frontieră și o viză de intrare.

Există mai multe țări (a se vedea Anexa II) ai căror cetățeni nu au nevoie de viză pentru a vizita UE pe o perioadă de maximum trei luni. Lista țărilor ai căror cetățeni au nevoie de vize pentru a călători în Regatul Unit sau în Irlanda diferă puțin de cea a altor țări membre UE.

Contactați consulatul sau ambasada țării în care urmează să călătoriți, cu suficient timp înainte, pentru a afla ce documente trebuie să prezinte la frontieră membrii de familie provenind din afara UE.

Aflați mai multe despre drepturile de ședere ale membrilor dumneavoastră de familie care provin din afara UE și intenționează să se mute cu dumneavoastră în altă țară din Uniune.

Membrii familiei care provin din afara UE au nevoie de viză?

Membrii de familie provenind din afara UE pot verifica dacă au nevoie de o viză de intrare din partea țării în care călătoresc, utilizând instrumentul de mai jos:

Solicitarea unei vize de intrare pentru șederile de scurtă durată (maximum 90 de zile)

Dacă au nevoie de viză de intrare, membrii de familie care provin din afara UE trebuie să trimită din timp o cerere către consulatul sau ambasada țării în care doresc să meargă. În cazul în care călătoresc împreună cu dumneavoastră sau se deplasează pentru a vă întâlni în altă țară din UE, cererea ar trebui procesată rapid și gratuit:

  • țările care fac parte din spațiul Schengen fără frontiere interne ar trebui să elibereze vizele în termen de 15 zile. În cazurile excepționale în care acest lucru nu este posibil, autoritățile ar trebui să vă ofere o explicație cu privire la decizia lor
  • toate celelalte țări (Bulgaria, Croația, Cipru, Irlanda, România, Regatul Unit) ar trebui să elibereze vizele cât mai repede posibil

Membrii de familie provenind din afara UE ar trebui să indice clar pe formularul de cerere că solicită o viză de intrare în calitate de membri de familie ai unor cetățeni europeni mobili. În absența acestei precizări, este posibil să li se elibereze un alt tip de viză, pentru care vor trebui să achite o taxă.

Proiect sponsorizat de catre Departamentul Romanilor de Pretutindeni "Conţinutul acestui web-site nu reprezintă poziţia oficială a Secretariatului General al Guvernului - Departamentul pentru Românii de Pretutindeni".

DPRP

Solicitarea vizei – documente justificative

Membrii de familie provenind din afara UE trebuie să furnizeze următoarele documente atunci când solicită o viză:

  • un pașaport valabil – pentru a face dovada identității și cetățeniei
  • un document care să ateste legăturile de rudenie cu cetățeanul UE (certificat de căsătorie, certificat de naștere etc.) și statutul de persoană aflată în întreținere (dacă este necesar)
  • dovada că cetățeanul UE locuiește deja în țara-gazdă (dacă i se alătură acestuia)
  • o declarație care să ateste că vor călători împreună (dacă membrul de familie îl va însoți pe cetățeanul UE)

Această listă este exhaustivă: membrilor de familie provenind din afara UE nu trebuie să li se ceară alte documente decât cele de mai sus pentru a-și susține cererea.

(Vizele eliberate de o țară din spațiul Schengen sunt valabile în toate țările care fac parte din acest spațiu.)

Dacă locuiți în afara UE și membrii de familie din afara UE vă însoțesc sau se deplasează către țara din UE a cărei cetățenie o dețineți, nu este garantat că se vor aplica normele UE pentru situații transfrontaliere, ceea ce înseamnă că este posibil ca acestora să li se perceapă taxe pentru emiterea vizei.

La frontieră, fără viză de intrare

Este bine ca membrii de familie provenind din afara UE să știe de ce documente au nevoie înainte de a-și începe călătoria.

Totuși, dacă ajung la frontieră cu pașaportul, dar fără o viză de intrare, autoritățile vamale ar trebui să le dea posibilitatea de a dovedi prin alte mijloace că sunt membri ai familiei unui cetățean european mobil. Pot face acest lucru oferind dovada identității și a legăturilor de familie cu un cetățean din UE (de exemplu, un certificat de căsătorie sau de naștere) și dovada că însoțesc un cetățean din UE sau i se alătură acestuia (de exemplu, dovada că cetățeanul UE respectiv locuiește deja în țara în care se solicită intrarea). Dacă reușesc prezinte această dovadă, ar trebui să primească viza pe loc.

Dacă membrii de familie au dificultăți în obținerea vizei, puteți contacta serviciile noastre de asistență .

Situații în care vi se poate refuza intrarea în țară

În cazuri foarte rare, o țară a UE vă poate refuza dreptul de intrare, dumneavoastră sau membrilor de familie, din motive care țin de „ordinea, securitatea sau sănătatea publică”.

Dacă vă confruntați cu o astfel de situație, autoritățile trebuie să dovedească faptul că dumneavoastră sau membrii familiei reprezentați o „amenințare reală, actuală și suficient de gravă”.

În acest sens, trebuie să vi se înmâneze o decizie scrisă, în care să se menționeze motivele invocate, căile de atac posibile și termenul-limită pentru recurs.

- Comunitatea Diaspora -

Comentarii
Loading...