Fabricile care au existat candva in Romania

Istoria coloşilor industriali ai României comuniste. Ce soartă trista au avut cele peste 1.250 de uzine, fabrici şi combinate?

Mai toate fabricile şi uzinele de stat din anii regimului comunist au fost închise, fragmentate sau privatizate în anii care au urmat Revoluţiei din Decembrie 1989 servind drept principal scop saracirea Romaniei si sclavizarea populatiei prin datoriile enorme acumulate din diveresele Credite facute de catre Guvernul Romaniei.

Industria miniera:

Centrala minieră Valea Jiului şi întreprindeile miniere de la:
Anina
Lonea,
Petrila
Aninoasa
Dâlja
Vulcan
Livezeni
Hunedoara
Paroşeni
Lupeni,
Uricani
Bărbăteni
Anina

Întreprinderea de preparare a cărbunelui Valea Jiului

Întreprinderea de reparaţii utilaj minier Petroşani

Combinatul minier Oltenia şi întreprinderile miniere:
Rovinari
Motru
Jilţ
Întreprinderea de utilaj minier Rogojelu din Gorj.

Combinatul minier Ploieşti

întreprinderile miniere de la
Cîmpulung
Voivozi
Capeni
Sălaj

Centrala minereurilor şi metalurgiei neferoase:
Baia Mare

Combinatul minier Suceava.

Întreprinderi metalurgice şi miniere mai erau la erau la:
Zlatna
Baia Borşa
Baia Mare
Copşa Mică
Baia de Arieş
Dobreşti
Bocşa
Moldova
Nouă
Bălan
Barza
Deva
Hunedoara.

Gaz / Petrol:

Centrala sării şi nemetaliferelor Bucureşti gestiona:
Salinele Ocna Mureş
Târgu-Ocna
Ocna Dej
Praid
Combinatul minier Cluj-Napoca
întreprinderile miniere Dobrogea
Harghita -Miercurea Ciuc
Orşova
Slănic
Cacica
Râmnicu Vâlcea
Centrala gazului metan Mediaş gestiona întreprinderea de extracţie gaz metan Mediaş şi întreprinderea de exploatare conducte magistrale gaz metan Mediaş.
Trusturi ale perolului erau la:
Piteşti
Moineşti
Târgu-Jiu
Bolintin
Ploieşti
La Teleajen întreprinderea de utilaj petrolier şi reparaţii.
La Poiana Câmpina întreprinderea de reparat tractoare şi motoare grele L
a Câmpina îtreprinderea de reparaţii utilaje electrice.

Industria metalurgică:

Combinatul de oţeluri speciale Târgovişte.
Centrala industrială siderurgică Hunedoara.
Combinatul Victoria – Călan.
Întreprinderea de fier Vlahita.
Centrala industrială şi combinatul siderurgic Reşiţa.
Întreprinderea Oţelul Roşu.
Întreprinderea Ciocanul – Nadrag,.
Centrala industrială siderurgică Galaţi, cu întreprinderea Laminorul de tablă – Galaţi şi întreprinderea de construcţii metalice Tecuci.
Centrala industrială de prelucrări metalurgice Bucureşti.
Aiud.
Beclean.
Laminorul Brăila.
întreprinderea de sârmă şi produse din sârmă Buzău.
Combinatul metalurgic Câmpia Turzii.
întreprinderea de sârmă, cuie şi lanţuri Galaţi.
întreprinderea metalurgică Iaşi.
întreprinderea de ţevi Roman.
Centrala industrială pentru produse refractare Braşov.

întreprinderile de produse refractare de la:
Aleşd.
Alba Iulia.
Turda.
Cluj-Napoca.
Pleaşa, Centrala.
industrială pentru materiale neferoase şi rare Slatina.
întreprinderea de alumină Oradea,
Întreprinderea de prelucrare a aluminiului Slatina.
Întreprinderea de produse cărbunoase Slatina.
Combinatul metalurgic Tulcea.
Neferal – Brăneşti.
Laromet – Bucureşti.
Sinterom – Cluj Napoca.
Întreprinderea de supape bolţuri din Topoloveni.
Întreprinderea de piese şi armături din aluminiu şi pistoane auto din Slatina.

Industria auto:

Centrala industrială de autovehicule Braşov.
întreprinderea de maşini agregate şi subansamble auto “Sf. Gheorghe” Covasna.
întreprinderea de radiatoare şi cabluri Brasov.
întreprinderea de piese de schimb – Oradea.

întreprinderea de piese auto de la:
Iaşi.
Satu Mare.
Sibiu.
Reghin.

Întreprinderi auto de la:

Mediaş,
Bucureşti.
Piteşti.
Câmpulung- Muscel Argeş.
Oradea.
Costeşti.
Centrala industrială de tractoare şi maşini agricole Braşov.
Întreprinderea „Tractorul” Braşov.

întreprinderile mecanice:
Oradea.
Topleţ.
Tehnofrig – Cluj.
Codlea.
Braşov.

De armături industriale de la:
Oradea, de oţel.
Strehaia.
De utilaj alimentar – Slatina.
De garnituri de frână şi etanşare la Râmnicu-Sărat.
De utilaje la Medgidia.
de tractoare şi maşini agricole la Craiova.

Intreprinderi mecanice mai erau la:
Băileşti.
Galaţi.
Miercurea Ciuc.
Piatra Neamţ.
Timişoara.
Bucureşti.
Bacău.
Buzău.
Cluj-Napoca.
Moreni.
Zalău.
Giurgiu.
Ploieşti.
Râmnicu Vâlcea.
Târgovişte.
Petroşani.
Baia Mare.
Satu Mare.
Câmpina.
Filipeştii de Pădure.
Vaslui.

DATORII EXTERNE

Portofoliul împrumuturilor contractate de stat de la BEI sau garantate este în prezent reprezentat de 43 de împrumuturi, având o valoare totală de cca. 4,471 mld. de EUR, din care 6 împrumuturi (în valoare totală de 2,439 mld. de EUR, incluzând si facilitatea de 1 mld. de EUR destinată cofinanţării Programelor Operaţionale Sectoriale (POS) – Mediu, Transport şi Creșterea Competitivității Economice) sunt în prezent în implementare. La aceastea se adauglă doulă noi împrumuturi în valoare totallă de 660 mil. EUR semnate în 2016 destinate acoperirii parţiale a contribuţiei bugetului de stat la Programul Operațional Infrastructură Mare – Mediu, Programul Operațional Competitivitate şi Programul Operațional Capital Uman. Acestea sunt în prezent în curs de ratificare.

Împrumuturile acordate autorităţilor locale – 9 împrumuturi contractate direct de către unităţi/subdiviziuni adminstrativ-teritoriale, în sumă de 388,40 mil. de EUR destinate reabilitării termice a blocurilor de locuințe din sectoarele 1, 2, 4 şi 6 ale Municipiului Bucureşti şi achiziţiei de tramvaie şi autobuze pentru transport urban de călători, precum și realizării de proiecte care beneficiază de fonduri nerambursabile europene în Municipiul Oradea şi o garanţie acordată de UAT-uri din județele Cluj și Sălaj pentru un credit contractat de operatorul regional din subordine, în valoare de 25,30 mil. de EUR.

În baza Acordului de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România (republicat prin HG nr. 916/2013), FEI este mandatat să fie managerul programului JEREMIE („Joint European Resources for Micro and Medium Enterprises”). Aceasta este o iniţiativă comună a Comisiei Europene (Direcţia Generală Politici Regionale) şi a Băncii Europene de Investiţii care are ca obiectiv creşterea accesului la finanţare pentru IMM-urile din UE în cadrul fondurilor structurale pentru perioada 2007-2013. JEREMIE a fost finanţat prin Programul Operaţional Sectorial “Creşterea Competitivităţii Economice”, din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) cu o sumă totală de 225 mil. de EUR. Programul JEREMIE urmăreşte îmbunătăţirea accesului la finanţare pentru IMM-uri şi microcreditare, utilizând o serie de instrumente financiare de tipul produselor de garan¬tare (garanţia de portofoliu – ce acoperă parte din pierderile dintr-un portofoliu al băncilor nou create), produselor finanţate (finanţare cu dobândă subvenţionată pentru împrumuturi pentru investiţii şi capital de lucru) şi produselor de tip equity (fond de capital de risc).

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More