Pro integrare

Italia – STARE DE URGENȚĂ: – până la data de 31 ianuarie 2021

- Advertisement -

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Data ultimei actualizări: 11.01.2021
RECOMANDĂRI PENTRU CETĂȚENII ROMÂNI CARE EFECTUEAZĂ DEPLASĂRI DIN ROMÂNIA ÎN ITALIA:

La data de 5 ianuarie 2021, a fost semnat un nou decret legislativ, care se aplică în perioada 07.01.2021 – 15.01.2021.

Persoanele care s-au aflat sau au tranzitat teritoriul României în ultimele 14 zile anterioare sosirii în Italia au obligația de a prezenta transportatorului la momentul îmbarcării sau oricărei persoane desemnate să efectueze controale, o adeverință care confirmă efectuarea, în cele 48 de ore anterioare intrării pe teritoriul italian, a unui test de diagnostic molecular sau de captură antigen, de tip tampon, cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2. În cazul neprezentării testului menționat anterior, este necesară autoizolarea pentru 14 zile. Având în vedere că autoritățile italiene nu au stabilit, până la acest moment, un format/model al adeverinței care atestă rezultatul testului pentru infecția cu SARS-CoV-2, MAE recomandă ca documentul să fie redactat în limba italiană sau engleză.

Atenție! Persoanele care în perioada 21 decembrie 2020 și 6 ianuarie 2021, au stat sau tranzitat un stat aflat pe lista C, inclusiv România, din alte motive (de exemplu, pentru turism sau pentru o vizită neesențială la rude și prieteni) decât cele de necesitate, la întoarcerea în Italia, începând cu data de 7 ianuarie, sunt supuse măsurii de autoizolare pentru 14 zile, chiar dacă au efectuat un test pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2.

În situația în care șederea/tranzitul în statele/teritoriile aflate pe lista C a fost efectuată din motive de necesitate, există obligația de a prezenta un test negativ pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, efectuat în cele 48 de ore anterioare intrării în Italia.

 

Sunt exceptate de la măsurile menționate anterior următoarele categorii de persoane, cu condiția să nu prezinte simptome de infectare cu virusul SARS-CoV-2 la sosirea în Republica Italiană :

 • echipaje ale mijloacelor de transport;
 • personal navigant;
 • persoanele care se deplasează dinspre și către statele și teritoriile menționate în lista A (San Marino, Sfântul Scaun) din anexa 20 a decretului;
 • persoanele care intră în Italia pentru motive de muncă reglementate de protocoale speciale de siguranță, aprobate de autoritatea sanitară competentă;
 • persoanele care intră din motive care nu suportă amânare, inclusiv participarea la evenimente sportive și expoziții la nivel internațional, în urma obținerii unei autorizații din partea Ministerului Sănătății și cu obligația de a prezenta transportatorului la momentul îmbarcării sau oricărei persoane desemnate să efectueze controalele, adeverința care confirmă efectuarea, în cele 48 de ore anterioare intrării pe teritoriul național, a unui test de diagnostic molecular sau de captură antigen, de tip tampon, cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2;
 • persoanele care intră în Italia în scopul șederii de scurtă durată (până la 120 de ore în total) din motive de muncă, sănătate sau urgență absolută, cu obligația de a părăsi teritoriul național la expirarea termenului sau, în caz contrar, de a se supune măsurilor de autoizolare și supraveghere sanitară;
 • persoanele care intră în Italia în scopul tranzitului pentru o durată de maximum 36 de ore cu un mijloc de transport privat, cu obligația de a părăsi teritoriul național la expirarea termenului sau, în caz contrar, de a se supune măsurilor de autoizolare și supraveghere sanitară;
 • cetățenii și rezidenții unui stat membru al Uniunii Europene și ai altor state și teritorii indicate în listele A, B, C și D din anexa 20 care intră în Italia din motive dovedite de muncă, cu excepția cazului în care în cele 14 zile anterioare intrării în Italia au stat sau au tranzitat unul sau mai multe state și teritorii menționate în lista C;
 • personalul sanitar care intră în Italia în scopul exercitării profesiilor sanitare, inclusiv în cazurile de exercitare temporară prevăzute de art. 13 din decretul-lege nr. 18 din 17 martie 2020, cu modificările ulterioare (legea nr. 27 din 24 aprilie 2020);
 • lucrătorii transfrontalieri care intră și ies pentru a merge la muncă și pentru a se întoarce acasă;
 • personalul din cadrul companiilor cu sediul principal sau secundar în Italia care revine în Italia după deplasări în străinătate din motive de muncă, pentru o perioadă de maxim 120 de ore (5 zile);
 • funcționarii și agenții, oricum ar fi ei denumiți, din cadrul Uniunii Europene sau ai organizațiilor internaționale, agenții diplomatici, personalul tehnico-administrativ din cadrul misiunilor diplomatice, funcționarii și angajații consulari, personalul militar și forțele de poliție italiene sau străine, precum și pompierii în exercițiul funcțiunii;
 • elevii și studenții care urmează cursuri într-un alt stat decât cel în care își au domiciliul, reședința sau locuința și în care se întorc zilnic sau cel puțin o dată pe săptămână.

 

Orice persoană care sosește în Italia este obligată să prezinte transportatorului sau autorităților italiene abilitate o declarație pe proprie răspundere, cu indicarea clară a următoarelor elemente:

 1. statele și teritoriile străine în care persoana s-a aflat sau pe care le-a tranzitat în cele 14 zile anterioare intrării în Italia;
 2. motivele deplasării, în cazul intrării din statele sau teritoriile indicate în lista E din anexa 20;
 3. în cazul șederii sau tranzitului, în cele 14 zile anterioare intrării în Italia, într-unul sau mai multe state și teritorii indicate în listele D, E din anexa 20 a Decretului adoptat la data 4 decembrie 2020: adresa completă a locuinței sau reședinței în Italia unde se va efectua perioada de supraveghere sanitară și autoizolare, mijlocul de transport privat care va fi utilizat pentru a ajunge la locul menționat sau, exclusiv în cazul intrării în Italia cu un mijloc de transport aerian cu caracter regulat, următorul mijloc de transport aerian cu caracter regulat a cărui utilizare este prevăzută pentru a ajunge la destinația finală și codul de identificare al biletului de călătorie, un număr de telefon (poate fi și mobil), la care pot fi primite comunicările pe întreaga durată a perioadei de supraveghere sanitară și de autoizolare.
Citeste si:  ITALIA - COVID-19 - Măsurile restrictive din data de 08 Octombrie 2020
 • În cazurile în care există obligația impusă de către autoritatea sanitară, este necesară prezentarea unei adeverințe către transportator la momentul îmbarcării, precum și către orice persoană desemnată să efectueze controale, care să ateste efectuarea, în cele 48 de ore anterioare intrării pe teritoriul național, a unui test de diagnostic molecular sau de captură antigen, de tip tampon, cu rezultat negativ pentru infecția cu SARS-CoV-2.
 • Persoanele care s-au aflat sau au tranzitat, în cele 14 zile anterioare intrării în Italia, statele sau teritoriile menționate în listele C, D, E din anexa 20, chiar dacă sunt asimptomatice, sunt obligate să comunice de îndată sosirea pe teritoriul italian Departamentului de Prevenire din cadrul Autorității sanitare competente teritorial.
 • În cazul apariției unor simptome specifice COVID-19, persoanele afectate sunt obligate să contacteze de îndată Autoritatea sanitară prin intermediul numerelor de telefon dedicate și să se autoizoleze, în așteptarea dispozițiilor ulterioare din partea Autorității sanitare.
 • De asemenea, persoanele care s-au aflat sau au tranzitat, în cele 14 zile anterioare intrării în Italia, statele sau teritoriile menționate în listele D, E din anexa 20, chiar dacă sunt asimptomatice, trebuie să respecte următoarele obligații:
 1. să se deplaseze de la locul de intrare pe teritoriul național sau de la locul de debarcare din mijlocul de transport cu caracter regulat utilizat pentru a intra în Italia către locuința sau reședința în care va fi efectuată perioada de supraveghere sanitară și autoizolare exclusiv cu un mijloc de transport privat;
 2. să se supună supravegherii sanitare și autoizolării pentru o perioadă de 14 zile în locuința sau reședința indicată.
 • Prin derogare, în cazul intrării pe teritoriul Italiei cu o cursă aeriană cu caracter regulat, este permisă continuarea călătoriei cu altă cursă aeriană cu caracter regulat, către destinația finală indicată în declarația întocmită, cu condiția de a nu părăsi zonele special dedicate din cadrul terminalelor.
 • În situațiile sus-menționate, dacă de la locul de intrare pe teritoriul italian sau de la locul de debarcare din mijlocul de transport cu caracter regulat utilizat pentru a intra în Italia, nu este posibilă deplasarea în mod efectiv la locuința sau reședința indicată ca loc de desfășurare a perioadei de supraveghere sanitară și autoizolare, Autoritatea sanitară competentă teritorial informează imediat Protecția Civilă Regională care, în coordonare cu Departamentul central de protecție civilă, stabilește modalitățile și locul unde să fie efectuată supravegherea sanitară și autoizolarea, cu cheltuielile în sarcina exclusivă a persoanelor supuse măsurii menționate anterior. În cazul apariției de simptome COVID-19, persoanele afectate sunt obligate să contacteze de îndată Autoritatea sanitară prin intermediul numerelor de telefon dedicate.
 • Pe durata perioadei de supraveghere sanitară și autoizolare, persoanele supuse acestei măsuri și care nu prezintă simptome de infectare cu virusul SARS-CoV-2 pot reîncepe derularea unei noi perioade de supraveghere sanitară și autoizolare la o altă locuință sau reședință, diferită de cea indicată anterior de către Autoritatea sanitară, cu condiția completării și transmiterii declarației aferente, cu indicarea itinerarului care urmează a fi parcurs și a faptului că transferul către noua locuință sau reședință se va realiza exclusiv cu un mijloc privat de transport.
 • Autoritatea sanitară competentă teritorial asigură respectarea obligației de autoizolare.
 • În cazul apariției unor simptome de infectare cu COVID-19, persoana supravegheată trebuie să notifice imediat medicul generalist sau medicul pediatru ales și autoritatea sanitară, să poarte masca chirurgicală și să se izoleze de celelalte persoane cu care locuiește într-o cameră separată, asigurând o ventilație naturală adecvată, în așteptarea transferului la spital, în caz de necesitate.
 • Autoritatea sanitară va contacta zilnic persoana sub supraveghere pentru monitorizarea stării de sănătate.

 

EXCEPȚII ȘI PREVEDERI PRIVIND TRANZITUL:

 • persoanele care intră în Italia în scopul tranzitului pentru o durată de maximum 36 de ore cu un mijloc de transport privat, cu obligația de a părăsi teritoriul italian la expirarea termenului sau, în caz contrar, de a se supune măsurilor de autoizolare și supraveghere sanitară;
 • în cazul intrării în Italia cu o cursă aeriană de linie, este permisă continuarea călătoriei cu un alt mijloc de transport aerian de linie către destinația finală menționată în declarație, cu condiția de a nu părăsi zonele special amenajate în interiorul aeroporturilor;
 • pasagerii vaselor de croazieră care debarcă în Italia la încheierea croazierei au voie să se întoarcă în propria țară (cu cheltuieli în sarcina armatorului);
 • la îmbarcarea în avion / navă cu destinația Italia, este necesar să completați o declarație pe propria răspundere (model formular MAE), specificând în mod clar că vă aflați în tranzit înspre propria locuință care se află într-o țară diferită de Italia. Dacă prezentați simptomele specifice COVID-19, trebuie să înștiințați imediat telefonic autoritățile sanitare locale competente și să respectați instrucțiunile acestora.

 

RESTRICȚII DE INTRARE PE TERITORIUL NAȚIONAL:

În perioada 7-15 ianuarie 2021, persoanele care efectuează deplasări în/din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord se vor supune reglementărilor prevăzute pentru statele aflate pe lista E din anexa 20 a decretului prezidențial din data de 4.12.2020.

Persoanele aflate în această situație, chiar dacă sunt asimptomatice, sunt obligate să efectueze izolarea la domiciliu, să comunice de îndată sosirea pe teritoriul italian Departamentului de Prevenire din cadrul Autorității sanitare competente teritorial și să se supună testării (test molecular sau de captură antigen, de tip tampon).

Citeste si:  Anglia - O nouă întâlnire Ambasada României - Societatea civicia și partide

Este interzisă intrarea în Italia pentru persoanele care, în cele 14 zile anterioare sosirii, s-au aflat în sau au tranzitat statele din lista E din anexa 20 a decretului din 4.12.2020.

Interzicerea intrării nu se aplică în următoarele situații:

 • urgență absolută;
 • motive de sănătate;
 • motive de studiu;
 • intrarea pe teritoriul național pentru a ajunge la domiciliul/locuința/reședința personală;
 • cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, statelor Schengen, Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Andorrei, Principatului Monaco, Republicii San Marino, Statului Vatican și membrilor acestora de familie, astfel cum sunt definiți la art. 2 și 3 din Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European și a Consiliului, din 29 aprilie 2004, cu privire la dreptul cetățenilor Uniunii și al membrilor familiilor lor la deplasare și ședere în mod liber, pe teritoriul statelor membre, care modifică Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 și abrogă directivele 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 60/364/CEE, 90/365/CEE și 93/96/CEE;), cu reședința înregistrată în Italia la o dată anterioară celei indicate în lista F din Anexa 20;
 • Conform decretului din 07.09.2020, la art. 4, alin. 1, după litera i), se adaugă următoarea: „i-bis) intrarea pe teritoriul național pentru a ajunge la domiciliul/locuința/reședința unei persoane dintre cele menționate la literele f) și h), de care, chiar în lipsa conviețuirii, este legat printr-o relație afectivă stabilă”.

- Diaspora.Ro promoveaza activitățile Românești -

Înainte de a efectua o călătorie în străinătate, se recomandă verificarea regulilor stabilite în țara de destinație și în eventualele țări de tranzit. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați pagina de internet a Consiliului de Miniștri din http://www.governo.it/it/coronavirus-normativa, precum și secțiunea dedicată de pe site-ul Ministerului italian al Afacerilor Externe și Cooperării Internaționale (informații actualizate periodic).

 

MĂSURI PE PLAN INTERN:

 

Prin decretul legislativ din 5 ianuarie 2021, au fost introduse noi măsuri restrictive pentru combaterea răspândirii infecției cu virusul SARS-CoV-2, aplicabile în perioada 7 ianuarie 2021 – 15 ianuarie 2021. Astfel, în perioada menționată anterior, pe teritoriul Republicii Italiene se vor aplica următoarele restricții:

 • Sunt interzise deplasările între regiuni/provincii autonome, cu excepția deplasărilor din motive de muncă, sănătate sau situații de necesitate. Este permisă întoarcerea la propriul domiciliu/reședință sau locuință, cu excepția deplasărilor către locuințe secundare aflate în altă regiune/provincie autonomă;
 • În zilele de 9, respectiv 10 ianuarie 2021, se aplică, pe întreg teritoriul italian (cu excepția regiunilor care vor fi considerate zone roșii printr-o ordonanță ulterioară a Ministerului Sănătății), măsurile valabile pentru zonele portocalii (între orele 05.00-22.00 sunt permise deplasările în cadrul aceleiași localități și în afara localităților cu mai puțin de 5.000 de locuitori, pe o rază de 30 km, deplasările în localitățile reședință de provincie nu sunt permise; magazinele pot rămâne deschise până la ora 21.00; centrele comerciale sunt închise; barurile și restaurantele sunt închise, însă este permisă activitatea de tip take-away până la ora 22.00 și livrarea la domiciliu, fără limită de orar);
 • Până la data de 15 ianuarie 2021, în regiunile care vor fi considerate zone roșii (clasarea se va face ulterior de către Ministerul Sănătății), este permisă vizitarea rudelor sau a prietenilor, între orele 05.00 – 22.00, o dată pe zi – maxim două persoane (în limita a două persoane, nefiind cuprinse următoarele categorii: minorii cu vârsta sub 14 ani, persoanele cu dizabilități și persoanele din aceeași locuință care nu sunt autonome) – în cadrul aceleiași localități.

 

Deplasările se vor justifica prin completarea declarației pe proprie răspundere, disponibilă la următoarea pagina de internet: – https://www.interno.gov.it/it;

Pentru informații suplimentare, vă recomandăm să consultați textul decretului legislativ din 5 ianuarie 2021, accesând următoarea pagină de internet: – https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/05/21G00001/sg, precum și pagina Guvernului italian: http://www.governo.it.

Teritoriul italian este, în continuare, împărțit în trei zone de risc (zona galbenă – risc moderat; zona portocalie – risc ridicat; zona roșie – risc foarte ridicat), cu măsuri restrictive specifice. Clasificarea regiunilor în funcție de riscul epidemiologic se actualizează periodic prin ordonanțe ale ministrului sănătății.

La momentul actual, conform Ordonanțelor emise de către Ministerul Sănătății, aplicabile în perioada 8-15 ianuarie 2021, regiunile din Republica Italiană sunt clasificate astfel:

Zona galbenă: Basilicata, Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Provincia autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta.

Zona portocalie: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Sicilia și Veneto.

Zona roșie: nicio regiune.

Măsurile aplicabile pentru regiunile din zona ”galbenă” (risc moderat):

 • În intervalul orar 22.00-05.00 sunt permise doar deplasările din motive dovedite de muncă, situații de necesitate sau din motive de sănătate;
 • În intervalul orar 18:00-05:00 sunt interzise activitățile serviciilor de alimentație publică (inclusiv baruri, restaurante, cofetării, patiserii). Este permisă activitatea de alimentație cu livrare la domiciliu, catering în conformitate cu reglementările de igienă și sănătate atât pentru ambalare, cât și pentru activitățile de transport, precum și serviciile de alimentație cu consum la pachet până la ora 24:00, cu interzicerea consumului la fața locului sau în apropiere localului;

Măsurile aplicabile pentru regiunile din zona ”portocalie” (risc ridicat):

 • Se interzice intrarea și ieșirea în/din aceste zone cu excepția cazurilor motivate de muncă, situații strict necesare sau motive de sănătate. Sunt permise: deplasările pentru asigurarea învățământului didactic în prezență, întoarcerea la propriul domiciliu/locuință/rezidență, tranzitul spre teritorii asupra cărora nu au fost implementate măsuri restrictive;
 • Se interzice orice deplasare cu mijloacele de transport publice sau private în localități diferite de cele de rezidență/domiciliu/locuință, cu excepția celor efectuate în interes de muncă, studiu, sănătate, pentru situații de necesitate sau pentru desfășurarea de activități sau pentru a beneficia de servicii nesuspendate și indisponibile în localitatea respectivă;
 • Se suspendă activitatea restaurantelor (printre care magazine de înghețată, cofetării etc) cu excepția cantinelor și  serviciilor de tip catering contractual (pentru spitale, scoli, etc.) a căror activitate poate continua cu respectarea normelor și protocoalelor de prevenție. Rămân permise activitățile restaurantelor cu livrare la domiciliu, precum și, până la ora 22.00, serviciile de alimentație de tip take-away cu interzicerea consumului în local sau în apropierea acestuia.
Citeste si:  U.K. : în scădere numărul noilor infectări cu COVID-19

Măsurile aplicabile pentru regiunile din zona ”roșie” (risc foarte ridicat):

 • Se interzice intrarea și ieșirea în/din aceste zone precum și circulația în interiorul acestora cu excepția cazurilor motivate de muncă, situații strict necesare sau motive de sănătate. Sunt permise: deplasările pentru asigurarea învățământului didactic în prezență, întoarcerea la propriul domiciliu/locuință/rezidență, tranzitul spre teritorii asupra cărora nu au fost implementate măsuri restrictive;
 • Sunt suspendate activitățile comerciale cu amănuntul, cu excepția vânzării produselor alimentare și de primă necesitate. Este suspendată, indiferent de specific, activitatea piețelor, cu excepția activităților de vânzare a produselor alimentare;
 • Se suspendă activitatea restaurantelor (magazine de înghețată, cofetării) cu excepția cantinelor și și  serviciilor de tip catering contractual (pentru spitale, scoli, etc.) a căror activitate poate continua cu respectarea normelor și protocoalelor de prevenție. Rămân permise activitățile restaurantelor cu livrare la domiciliu, precum și, până la ora 22.00, serviciile de alimentație de tip take-away cu interzicerea consumului în local sau în apropierea acestuia;
 • Se suspendă activitatea sălilor de fitness, bazinelor de înot, piscinelor, centrelor de recreere de tip spa, desfășurate inclusiv în centre sportive în aer liber, precum și evenimentele și competițiile sportive;
 • Este permisă desfășurarea activităților motorii individuale în apropierea propriei locuințe cu respectarea distanței interpersonale de minim 1 metru și cu purtarea măștilor de protecție;
 • Se suspendă frecventarea cursurilor universitare și din învățământul superior. Cursurile de formare și practică pentru medici și alte activități de natură medicală pot fi efectuate cu prezența cursanților;
 • Angajatorii din sectorul public limitează prezența personalului la locul de muncă pentru asigurarea exclusivă a activității considerate indispensabile și care necesită prezență.

De asemenea, rămân aplicabile la nivel național următoarele măsuri dispuse anterior de către autoritățile italiene competente, respectiv:

 • este obligatorie, pe întreg teritoriul italian, purtarea măștii în aer liber și păstrarea unei distanțe de 1 metru. De asemenea, purtarea măștii este obligatorie în toate spațiile închise, cu excepția locuințelor private. Sunt exceptate de la obligativitatea purtării măștii de protecție următoarele categorii: persoanele care desfășoară activități sportive, copiii cu vârsta de până la 6 ani, persoanele cu patologii și dizabilități incompatibile cu folosirea măștii, precum și cei care prin interacțiunea cu persoanele menționate anterior se regăsesc în aceeași situație de incompatibilitate.
 • în intervalul orar 22.00-05.00, precum și de la ora 22.00, 31 decembrie 2020 la ora 7.00, 01 ianuarie 2021 sunt permise doar deplasările din motive dovedite de muncă, situații de necesitate sau din motive de sănătate;
 • accesul la lăcașuri de cult este permis, cu aplicarea unor măsuri organizatorice care să permită evitarea adunărilor de persoane, luând în considerare dimensiunea și caracteristicile locurilor și astfel încât să garanteze vizitatorilor posibilitatea de a respecta distanța de cel puțin un metru;
 • sunt suspendate evenimentele sportive și competițiile de sporturi individuale și de echipă, desfășurate în orice loc, atât public, cât și privat, cu excepția evenimentelor și competițiilor sportive recunoscute ca fiind de interes național;
 • sunt suspendate activitățile sălilor de jocuri, de pariuri, și cazinourilor;
 • sunt suspendate spectacolele deschise publicului în săli de teatru, săli de concert, cinematografe și în alte spații, chiar și în aer liber;
 • punctele de alimentație publică situate în zonele de servicii și alimentare cu combustibil, amplasate de-a lungul autostrăzilor, în spitale și aeroporturi rămân deschise, cu obligația de a asigura în orice caz respectarea distanței fizice de cel puțin un metru;
 • străzile sau piețele din centrele urbane, unde pot apărea aglomerări, pot fi închise publicului;
 • se recomandă tuturor persoanelor fizice să nu călătorească cu mijloace de transport publice sau private, cu excepția necesităților de muncă, studii, sănătate sau pentru a desfășura activități sau servicii care nu au fost suspendate;
 • este obligatorie afișarea numărului maxim de persoane admis în locurile deschise publicului, precum și în toate unitățile comerciale;
 • activitățile parcurilor tematice și de distracții sunt suspendate.

 

Autoritățile regionale pot adopta unele măsuri suplimentare mai restrictive, în funcție de evoluția datelor epidemiologice. Vă recomandăm să vă informați cu atenție privind măsurile valabile în regiunea în care urmează să călătoriți.

Prin Decretul Lege 19/25.03.2020, în vigoare din 26 martie, au fost aprobate dispoziții privind regimul sancțiunilor aplicate pentru încălcarea restricțiilor stabilite pentru limitarea răspândirii COVID-19. Cu excepția cazului în care fapta nu constituie infracțiune, sunt prevăzute sancțiuni pecuniare între 400 și 3000 Euro. În situația în care încălcarea restricțiilor se realizează de o persoană aflată în autovehicul, cuantumul sancțiunii se mărește cu o treime.

 

ALTE INFORMAȚII UTILE: Ambasada României în Republica Italiană a pus la dispoziție o serie de informații pentru lucrătorii români din Italia, care pot fi consultate pe site-ul misiunii diplomatice, secțiunea Muncă și Afaceri Sociale: http://roma.mae.ro/node/1013.

 

 

Datele de contact ale misiunilor României în Italia – AICI.

- Comunitatea Diaspora -

- Advertisement -

Comentarii
Loading...