Paşaportul simplu electronic pentru cetăţeni români cu domiciliul în Italia sau alt stat membru UE

INFORMAŢII GENERALE

România, ca stat membru al Uniunii Europene, a introdus în circulaţie paşapoarte electronice care conţin datele biometrice ale titularului (amprente digitale si fotografia) in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 2252/2004 din 13 decembrie 2004 privind standardele pentru elementele de securitate şi elementele biometrice integrate în paşapoarte şi în documente de călătorie emise de statele membre. Acestea sunt reglementate prin:

1. Legea nr. 248/ 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate cu modificarile si completarile ulterioare

2. H.G. nr. 94/26.01.2006 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii nr. 248/2005;

IMPORTANT!

√ Cererea pentru eliberarea paşaportului se depune personalPrezenţa solicitantului este obligatorie pentru prelevarea datelor biometrice.

√ Se eliberează paşaport individual şi pentru minori. Minorul nu poate fi inclus în paşaportul părinţilor.

√ Paşaportul simplu electronic pentru adulți are valabilitatea de 10 ani.

√ Paşaportul electronic nu se efectuează în regim de urgenţă.

√ Paşapoartele model 2001 rămân valabile până la expirarea termenului.

√ La cerere, paşaportul poate fi remis printr-un serviciu de curierat rapid şi securizat, ales de titular, cu suportarea cheltuielilor de către acesta.

√ Paşaportul soseşte din România în maxim 45 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

√ Contravaloarea blanchetei de pașaport este de 59 de euro.

√ Retragerea documentelor se efectuează de luni până vineri între orele 9,00-10,00, fără programare, prezentând chitanţa şi un document românesc.

DEPUNEREA CERERII:

Personal, în ţară, la Serviciul Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple din subordinea Instituţiiilor Prefectului de pe raza judeţului de domiciliu.

Personal, la Secţia consulară a Ambasadei României la Roma – dacă vă aflaţi în Italia şi nu doriţi să vă deplasaţi în România.

Secţia consulară este competentă pentru preluarea cererilor, datelor şi documentelor justificative ale solicitanţilor pe care le transmite automat în România in sistem electronic securizat.

Prezenţa personală la Secţia consulară a solicitanţilor pentru depunerea cererii este absolut obligatorie întrucât este necesară preluarea datelor biometrice – fotografierea şi preluarea amprentelor digitale ale viitorilor titulari de paşapoarte, conform normelor legale în vigoare.

RECOMANDARE: pentru asigurarea unei bune calităţi a fotografiei, vă rugăm să evitaţi îmbrăcămintea de culoare deschisă

La preluarea imaginii faciale, solicitantul nu trebuie să aibă capul acoperit, ochii închişi ori să poarte ochelari, iar expresia feţei acestuia trebuie să reprezinte o stare comună. Prin excepţie, preluarea imaginii faciale se poate realiza cu capul acoperit, pentru motive religioase, cu condiţia ca faţa titularului, de la baza bărbiei şi până la frunte, să fie vizibilă în mod clar şi fără umbre de lumină

După depunerea cererii paşapoartele vechi aflate în curs de valabilitate se returnează solicitanţilor şi pot fi folosite până la ridicarea paşaportului nou.

DOCUMENTE NECESARE ÎN ORIGINAL:

– permisul de şedere SAU atestatul de înscriere în registrul de populaţie rezidentă de la primăria italiană ​SAU certificatul de rezidenţă eliberat de primăria locală ​SAU cartea de identitate italiană,

– certificatul de naştere românesc,

– certificatul de căsătorie românesc (pentru cei căsătoriţi şi pentru cei văduvi),

Notă: În cazul în care căsătoria a fost efectuată pe teritoriul Italiei, este obligatorie transcrierea certificatului de căsătorie italian în prealabil în România, la serviciul de stare civilă sau la oficiile consulare ale României în Italia (pentru mai multe informaţii accesaţi secţiunea Acte de stare civilă);

– sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă (pentru cei divorţaţi),

– certificatul de deces românesc al soţului/soţiei (pentru cei văduvi),

– paşaportul anterior, dacă este cazul,

– buletinul sau cartea de identitate românească, ÎN ORIGINAL.

NB: În conformitate cu Legea nr.248/2005 art.34, cetăţeanul român care îşi stabileşte domiciliul în străinătate are obligaţia să predea actul de identitate care atestă existenţa domiciliului în România (cartea de identitate sau buletin), emis de autorităţile române.

NB: Pentru cetăţenii care doresc să-şi schimbe domiciliul din străinătate în România – aveti posibilitatea de a accesa pagina web a Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date http://dgepmb.ro/evidenta-persoanelor/42

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

- Comunitatea Diaspora -

Spune ce crezi
%d bloggers like this: