Paşaportul simplu electronic pentru cetăţeni români minori cu domiciliul în Italia sau alt stat membru UE

IMPORTANT!

√ Prezenţa la Secţia Consulară a minorului şi a părinţilor este obligatorie.

√ Se eliberează paşaport individual pentru minor. Minorul nu poate fi inclus în paşaportul părinţilor.

√ Paşaportul simplu electronic are valabilitatea de 3 ani pentru minorii cu vârsta sub 12 ani, 5 ani pentru minorii cu vârsta între 12 ani şi 18 ani.

√ Paşaportul electronic nu se efectuează în regim de urgenţă.

√ Paşapoartele model 2001 rămân valabile până la expirarea termenului.

√ La cerere, paşaportul poate fi remis printr-un serviciu de curierat rapid şi securizat, ales de titular, cu suportarea cheltuielilor de către acesta.

√ Paşaportul soseşte din România în maxim 45 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

√ Contravaloarea blanchetei de pașaport este de 59 de euro.

√ Retragerea documentelor se efectuează de luni până vineri între orele 9,00-10,00, fără programare, prezentând chitanţa şi un document românesc.

 

DOCUMENTE NECESARE ÎN ORIGINAL:

– permisul de şedere sau atestatul de inscriere în registrul de populaţie rezidentă de la primăria italiană al părinţilor, în care să fie inclus minorul, sau având ca titular minorul,

– certificatul de rezidenţă pe numele minorului,

– cartea de identitate italiană, pentru minorii care au împlinit vârsta de 15 ani,

– certificatul de naştere românesc,

– certificatul de căsătorie românesc al părinţilor (dacă sunt căsătoriţi),

– sentinţa de divorţ, rămasă definitivă şi irevocabilă, din care să rezulte cărui parinte i-a fost încredinţat copilul (dacă este cazul),

– certificatul de deces românesc al părintelui (în cazul în care un părinte este decedat),

– cărţile de identiate româneşti/paşapoartele CRDS ale părinţilor,

– declaraţia de acord a părinţilor pentru efectuarea paşaportului pentru minorii cu vârsta de peste 14 ani.

– declaraţia de acord cu privire la stabilirea domiciliului în străinătate, în cazul în care unul dintre părinţi deţine carte de identitate românească.

Cererea privind eliberarea paşaportului pentru minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani poate fi formulată doar de către unul dintre părinţi atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de către notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice/oficiile consulare ale României. În cazul în care, din motive obiective, niciunul dintre părinţi nu se poate prezenta pentru a depune cererea, aceasta poate fi formulată de către o persoană împuternicită de părinţi, prin procură specială. Procura specială se prezintă ÎN ORIGINAL.

– documentele de identitate valabile ale părinţilor (carte de identitate/paşaport CRDS),

– certificatul de căsătorie românesc al părinţilor (dacă sunt căsătoriţi),

– certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul).

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

- Comunitatea Diaspora -

Spune ce crezi
%d bloggers like this: