Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români minori cu domiciliul în România

IMPORTANT!

√ Prezenţa la Secţia Consulară a minorului şi a părinţilor este obligatorie.

√ Se eliberează paşaport individual pentru minori. Minorul nu poate fi inclus în paşaportul părinţilor.

√ Paşaportul simplu electronic are valabilitatea de 3 ani pentru minorii cu vârsta sub 12 ani, 5 ani pentru minorii cu vârsta între 12 ani şi 18 ani.

√ Paşaportul electronic nu se efectuează în regim de urgenţă.

√ Paşapoartele model 2001 rămân valabile până la expirarea termenului.

√ La cerere, paşaportul poate fi remis printr-un serviciu de curierat rapid şi securizat, ales de titular, cu suportarea cheltuielilor de către acesta.

√ Paşaportul soseşte din România în maxim 45 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii.

√ Contravaloarea blanchetei de pașaport este de 59 de euro.

√ Retragerea documentelor se efectuează de luni până vineri între orele 9,00-10,00, fără programare, prezentând chitanţa şi un document românesc.

 

Eliberarea paşaportului pentru cetăţeni români minori în vârstă de peste 14 ani cu domiciliul în România – DOCUMENTE NECESARE ÎN ORIGINAL:

– cartea de identitate sau cartea de identitate provizorie, aflate în termen de valabilitate,

– paşaportul anterior, dacă este cazul,

– certificatul de naştere românesc,

– certificatul de căsătorie românesc al părinţilor (dacă sunt căsătoriţi),

– certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul),

– actele de identitate româneşti valabile ale părinţilor (carte de identitate/paşaport CRDS),

– declaraţia ambilor părinţi, a părintelui supravieţuitor, a părintelui căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă, sau, după caz, a reprezentantului legal, care să ateste acordul pentru eliberarea unui paşaport simplu pentru minor.

 

Eliberarea paşaportului pentru minorii sub 14 ani cetăţeni români cu domiciliul în România – DOCUMENTE NECESARE ÎN ORIGINAL:

– Cererea privind eliberarea paşaportului se formulează de către ambii părinţi, de părintele supravieţuitor, de părintele căruia i-a fost încredinţat minorul prin hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă sau de reprezentantul legal. Cererea poate fi formulată de către unul dintre părinţi atunci când este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de către notarul public, iar în străinătate de oficiile consulare ale României. Atunci când niciunul dintre părinţi nu se poate prezenta, cererea poate fi formulată de către o persoană împuternicită de părinţi, prin procură specială. Procura specială se prezintă ÎN ORIGINAL.

– certificatul de naştere românesc,

– paşaportul anterior, dacă este cazul,

– actele de identitate româneşti valabile ale părinţilor (carte de identitate/paşaport CRDS),

– certificatul de căsătorie românesc al părinţilor (dacă sunt căsătoriţi),

– certificatul de deces, hotărârea judecătorească de încredinţare a minorului rămasă definitivă şi irevocabilă (dacă este cazul).

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

- Comunitatea Diaspora -

Spune ce crezi
%d bloggers like this: