Planificarea moștenirii transfrontaliere

Puteți alege legislația națională care se aplică moștenirii dumneavoastră

Moștenirea dumneavoastră, denumită în limbaj juridic „succesiune”, va fi gestionată în mod normal de o autoritate (de obicei, o instanță sau un notar) din țara UE în care ați locuit ultima dată. În majoritatea cazurilor, această autoritate va aplica moștenirii dumneavoastră propria legislație națională.

Totuși, normele UE vă permit să optați pentru legislația țării dumneavoastră de origine, indiferent dacă aceasta face sau nu parte din UE.

Dacă aveți mai multe cetățenii, puteți alege legislația oricăreia din țările a căror cetățenie o dețineți.

Trebuie să precizați în mod expres și clar ce legislație alegeți, fie în testament, fie într-o declarație separată. Testamentul sau declarația va fi considerată valabilă dacă îndeplinește cerințele prevăzute de:

 • țara UE în care ați locuit ultima dată sau
 • legislația țării de origine, dacă optați pentru aceasta.

În ce cazuri pot autoritățile să refuze aplicarea legislației pe care ați ales-o?

 • Normele UE privind moștenirile nu se aplică în Danemarca, Irlanda și Regatul Unit. În cazul în care moștenitorii decid să soluționeze problema moștenirii cu o autoritate în aceste țări, opțiunea dumneavoastră pentru o anumită legislație s-ar putea să nu fie luată în considerare. Totuși, cetățenii danezi, irlandezi și britanici pot să beneficieze de normele UE și să aleagă legislația propriei țări pentru administrarea moștenirii lor în cazul în care aceasta este deschisă în alte țări din UE, cu excepția Danemarcei, Irlandei și Regatului Unit.
 • Autoritatea din țara UE care se ocupă de moștenirea/ succesiunea dumneavoastră poate refuza să aplice anumite dispoziții din legislația țării dumneavoastră de origine, dacă acestea contravin politicii publice locale. Autoritățile ar putea refuza să aplice dispoziții care îi discriminează pe moștenitori, de exemplu din motive de sex sau pentru că s-au născut în afara căsătoriei.

Ce aspecte reglementează legislația aplicabilă succesiunii dumneavoastră?

Legislația națională aplicabilă moștenirii dumneavoastră, indiferent dacă este vorba despre legislația țării în care ați locuit ultima dată sau despre legislația țării dumneavoastră de origine, va reglementa moștenirea tuturor activelor dumneavoastră, indiferent de locație și de tipul de bunuri – mobile (de exemplu, o mașină sau un cont bancar) sau imobile (de exemplu, o casă).

Legislația națională va stabili:

 • cine sunt beneficiarii moștenirii (de exemplu, soțul/soția sau partenerul/partenera, copiii, părinții dumneavoastră)
 • dacă puteți dezmoșteni un membru de familie
 • dacă anumite părți din patrimoniul succesoral pot fi rezervate anumitor persoane (de exemplu, copiii dumneavoastră)
 • dacă eventualele donații pe care le-ați făcut în timpul vieții ar trebuie să fie reintegrate în patrimoniul succesoral înainte ca acesta să fie transferat moștenitorilor
 • cum se efectuează transferul proprietății asupra activelor către moștenitorii dumneavoastră
 • ce competențe le revin moștenitorilor, executorilor testamentari și administratorilor patrimoniului succesoral, inclusiv ce condiții trebuie îndeplinite pentru a vinde bunurile succesorale și pentru a plăti eventualii creditori
 • cine ar trebui să își asume responsabilitatea pentru eventualele datorii pe care le lăsați în urmă
 • cum se distribuie patrimoniul succesoral între moștenitori.

Normele UE privind succesiunea nu stabilesc ce autoritate se ocupă sau ce legislație se aplică în cazul anumitor aspecte legate de succesiune, precum:

 • taxele de succesiune pe care moștenitorii vor trebui să le plătească
 • starea dumneavoastră civilă (de exemplu, cine a fost ultimul soț/ultima soție)
 • regimul de proprietate matrimonială, în caz de căsătorie sau de parteneriat înregistrat (cum ar trebui împărțite bunurile succesorale după decesul soțului/soției sau al partenerului/partenerei)
 • aspecte privind societățile comerciale (de exemplu, ce se va întâmpla cu acțiunile pe care le dețineți în cadrul unei companii).

Exemplu

Brian, cetățean irlandez, s-a pensionat și s-a mutat în Franța, unde deținea o casă. Locuiește acolo timp de peste 8 ani, pe ultimii 5 petrecându-i cu partenera sa, Anne.

Pentru că Brian a locuit în Franța, moștenitorilor săi le-ar fi mai ușor să soluționeze problema moștenirii cu un notar de acolo. În principiu, legea franceză va reglementa succesiunea lui Brian, întrucât Franța a fost ultima țară în care a locuit acesta. Legea franceză va stabili cine sunt moștenitorii, respectiv ce părți din patrimoniu li se cuvin copiilor lui Brian și care sunt drepturile lui Anne, dat fiind faptul că ea și Brian nu erau căsătoriți.

Legislația irlandeză îi oferă lui Brian mai multă libertate de decizie cu privire la succesiunea sa. Din acest motiv, Brian decide să opteze pentru aplicarea legislației irlandeze în cazul succesiunii sale și o desemnează pe Anne drept moștenitoare a proprietății din Franța.

Aflați mai multe despre legislațiile naționale în materie de moștenire

Informații despre proceduri, beneficiari, drepturi succesorale, testamente valide și multe altele, pentru fiecare țară din UE.  AICI

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

- Comunitatea Diaspora -

Spune ce crezi
%d bloggers like this: