Pro integrare

România – Carantina, PSD-ul și Bisericile

- Advertisement -

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

România se află cum bine știm în stare de urgență, în acest scop Guvernul a dispus anumite măsuri pentru carantina instituționalizată pentru toate acele persoane care vin din afara țării prin Hotărârea Guvernului nr. 201/2020, care spune așa:

Drepturile celor din caratină ,modul de desfășurare ale acesteia Hotărârea Guvernului

[showhide type=”post”]
1. La articolul 1, după alineatul (3) se introduc trei noi alineate, alin. (4), alin. (5) si alin.(6) cu
următorul cuprins:

”Autoritățile administrației publice locale încheie cu direcțiile de sănătate publică județene,  respectiv a municipiului București un contract de decontare a sumelor reprezentand contravaloarea  aferentă carantinei persoanelor, coform art. 2 din prezenta hotărâre.

Autoritățile administrației publice locale incheie, cu prestatorii de servicii, precum și cu orice alte centre de carantină desemnate în acest sens la nivel local, contracte de prestari servicii pentru

  • Asigurarea tuturor serviciilor aferente carantinei, prevăzute la art.2.
  • Categoriile de persoane care pot fi carantinate in spatiile prevazute la alin. (2) sunt:
  •  Persoane stabilite prin Metodologia de supraveghere a COVID 19 elaborata de Institutul National de Sanatate Publica
  • Personal medico-sanitar confirmat COVID care nu necesita internarea sau personal medicosanitar care nu doreste sa puna in primejdie viata familiei
  • Persoane in varsta de peste 60 ani cu situatii deosebite (ex: nu au apartinatori, necesita
    supraveghere, monitorizare, etc) si pentru evitarea contactului cu membrii familiei cu risc de  infectare
  • Persoane confirmate COVID asimptomatice sau cu forme usoare care nu doresc sa puna in primejdie viata familiei

- Diaspora.Ro promoveaza activitățile Românești -

”Art. 2
(1) Cheltuielile aferente carantinei pentru fiecare persoană sunt următoarele:
– Alocația de cazare în valoare de 230 lei/zi, care include, pe lângă costurile legate de
asigurarea spațiului de locuit, costurile cu servicii de curățenie, servicii de spălătorie,
serviciile de gestionare a deseurilor, produse de igienă personală, lenjerie, prosoape,
protecția bagajelor persoanelor și a altor efecte personale ale acestora, cheltuieli cu
colectarea, transportul si eliminarea deseurilor periculoase rezultate din activitatea de
carantinare si cheltuieli cu dezinfectia spatiilor, la sfarsitul fiecarei perioade carantinare a
persoanei;
– În situația în care persoana este cazată într-un centru de carantină pus la dispoziție în mod
gratuit, alocația de cazare este în valoare de 50 lei/zi, care include cheltuielile pentru
serviciile de curățenie, servicii de spălătorie, produse de igienă personală, lenjerie,
prosoape, protecția bagajelor și a altor efecte personale ale acestora; cheltuielile cu
colectarea, transportul si eliminarea deseurilor periculoase rezultate din activitatea de
carantinare si cheltuielile cu dezinfectia spatiilor, la sfarsitul fiecarei perioade de
carantinare a persoanei se vor deconta pe baza de documente justificative dar nu mai mult
de 30 lei/zi/pers.
– Indemnizaţia de cazare, în cuantum de 70 lei/zi, care include următoarele cheltuieli:
– Cheltuieli cu hrana – 3 mese/zi, servite în cameră, cu utilizarea tacâmurilor şi a veselei
de unică folosinţă;
– Cheltuieli cu apa – între 2 – 4 l/zi/persoană, cu utilizarea paharelor de unică folosinţă;
– Cheltuieli cu îmbrăcăminte corespunzătoare – câte 2 pijamale şi 2 perechi de papuci de
unică folosinţă pentru toată perioada de carantinare;
– În cazul în care persoana aflată în carantină necesită servicii de traducere, cheltuielile
aferente acestora se vor deconta pe bază de documente justificative;
– În cazul în care persoana aflată în carantină necesită tratament pentru afecţiuni preexistente
sau care pot apărea în perioada de carantină, acesta se va acorda în baza unor documente
medicale de tipul: scrisoare medicală, reţetă, iar cheltuielile aferente acestora se vor
deconta pe baza documentelor justificative.
– Toate sumele prevăzute în prezenta hotarare includ TVA. ”
– La articolul 3, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
” – Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București decontează
cheltuielile aferente carantinei, prevăzute la art.2, la solicitarea autorităților administrației publice
locale, în baza documentelor justificative.”

Citeste si:  [MODEL] România - Declarația pe propria răspundere pentru deplasarea în afara locuinței obligatorie de Luni

– Pentru decontarea cheltuielilor de carantina aferente contractelor încheiate de catre
directiile de sanatate publica cu alte entitati în afară de autoritățile administrației publice locale,
aflate în derulare, ordonatorul principal de credite aprobă modificări în structura bugetului
Ministerului Sanatatii la cap. 66.01 „Sănătate” prin diminuarea de la titlul 51 „Transferuri între
unități ale administrației publice” și suplimentarea la titlul 20 „Bunuri si servicii”.
[/showhide]

 

Din verificarile noastre, reiese o defectuoasă modalitate de acordare ale acestor contracte privind stabilirea locațiile de carantină , acestea au loc în funcție de clientela Politică și puterea bisericilor din anumite zone ale României, în ziua de astăzi, până și bisericile fac bani pe seama carantinei.
În acest sens, comunitatea Diaspora.Ro a sesizat Guvernul României cu privire la aceste aspecte care au trimis către mai multe ministere sesizarea noastră pentru verificare.

Sesizarea Comunității Diaspora.Ro privind modul de acordare a contractelor pentru zonele de carantină și condițiile din acestea, ținând cont că Statul Român plătește sume destul de mari pentru cazarea acestora, se regăsesc abuzuri iar aici Corpul de control al Primului-Ministru ar trebui să verifice, modul, condițiile, favturarea, pentru că avem date să credem că facturile vor fi mult mai mari decât serviciile oferite în realitate iar contractele privind locațiile sunt acordate pe baza orientării Politice.

[post]

- Comunitatea Diaspora -

- Advertisement -

Comentarii
Loading...