Pro integrare

România – Marian Ceușescu și mulți alții caută avocatul Poporului care pare că s-a pierdut!

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

În aceste clipe grele pentru Romania, unde forțele de ordine sunt la datorie pe strazile din întreaga țară, Marian Ceuasescu și mulți alții caută Avocatul Poporului care reprezintă  vocea poporului Român, aceasta pare că a dat bir cu fugiții.
Pe data de 31/03/2020 Comunitatea Diaspora.Ro a trimis un eMail către  Comisia pentru problemele Romanilor din afara granitelor,(cum se poate observa în partea de jos .jpg)  care păreau de negăsit, dar, pe data de 02/04/2020 , aceștia s-au pus pe treabă și par să dea semne de  interes în privința rolului acestei comisii.

Dar Avocatul Poporului? Ce mai face zilele acestea?

Cine este avocatul Poporului si principalele atributii?

Renate Weber cu salariu si pensie nesmintite de mari, Avocatul Poporului pardon al Politicienilor o fi pe teren prin spitale în control conform atribuțiilor Instituția Avocatul Poporului este autoritate publică autonomă și independentă fata de orice altă autoritate publică şi are drept scop apărarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice în raporturile acestora cu autoritățile publice. Si sa vadă dacă le sunt încălcate drepturile romanilor (pacienților) la sănătate
Instituția Avocatul Poporului îşi exercită atribuțiile:
din oficiu ,la cererea:
a. persoanelor fizice – fără deosebire de cetățenie, vârstă, sex, apartenența politică sau convingeri religioase
b. societăților comerciale
c. asociațiilor
d. altor persoane juridice.

Unicul mesaj postat pe pagina instituției a fost in 30 martie 2020

ACȚIUNI ALE AVOCATULUI POPORULUI LEGATE DE DECIZIILE PRIVIND STAREA DE URGENȚĂ
AVOCATUL POPORULUI VĂ INFORMEAZĂ

Acte normative referitoare la drepturile omului adoptate/emise în perioada stării de urgență
Avocatul Poporului precizează că activarea articolului 15 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului nu duce la suspendarea drepturilor omului

Activarea de către România a art. 15 din CEDO nu suspendă drepturile omului, ci permite doar luarea unor măsuri derogatorii „în măsura strictă în care situația o impune și cu condiția ca aceste măsuri să nu contravină altor obligații care decurg din dreptul internațional”. Aceasta înseamnă că măsurile derogatorii nu pot privi decât acele drepturi pentru care există nevoia socială imperioasă a limitării lor în vederea rezolvării situației excepționale și a revenirii la normalitate, și numai cu respectarea strictă a proporționalității.

Totodată, în ceea ce privește proiectul de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, Avocatul Poporului consideră că prevederile art. 331 , potrivit cărora pe perioada stării de asediu sau de urgență, normele legale referitoare la transparența decizională și dialogul social nu se aplică în cazul proiectelor de acte normative prin care se stabilesc măsuri aplicabile pe durata stării de asediu sau de urgență ori care sunt o consecință a instituirii acestor stări, sunt lipsite de proporționalitate.

Avocatul Poporului, înțelegând că situația de urgență necesită adoptarea unor decizii rapide, apreciază, totuși, că o reducere a termenelor prevăzute de legislația privind transparența decizională ar răspunde cerinței de proporționalitate și rezonabilitate a măsurii, iar nu o îngrădire totală a acestui drept. Transparența decizională este o condiție esențială a bunei guvernări și ea trebuie păstrată într-o societate democratică.

- Diaspora.Ro promoveaza activitățile Românești -

Mai mult decât atât, în condițiile în care nu sunt asigurate, concomitent, măsuri de protecție socială adecvate, de natură să asigure protecția salariaților față de concedieri abuzive, înlăturarea de la aplicare a dispozițiilor legale privind dialogul social apare ca fiind lipsită de proporționalitate, creând premisele unor încălcări ale drepturilor salariaților, care se văd în ipoteza de a nu-și putea valorifica drepturile.

30 martie 2020

ATENȚIONARE – AVOCATUL POPORULUI ROAGĂ PERSOANELE SĂ TRIMITĂ PETIȚIILE NUMAI PRIN MAIL, POȘTĂ SAU FAX !

Având în vedere instituirea stării de urgență, pe toată durata acesteia persoanele sunt rugate să depună petițiile exclusiv prin mail, pe adresa petitii@avp.ro, prin poștă, la adresa Str. George Vraca nr. 8, Sector 1, București, sau prin fax, la numărul 021/3124921!

Avocatul Poporului va implementa desfășurarea activității în regim de telemuncă, dar va asigura permanența atât la sediul central, cât și la birourile teritoriale și va răspunde telefonic eventualelor solicitări!

Sursa Marian Ceaușescu

 

La data de 31/03/2020 Comunitatea Diaspora,.ro atrage atenția acestei comisii

In data 02/04/2020 Comisia se reunește pentru a discuta si despre scrisoare de mai sus 

Comisia si reuneste pe data de 02/04/2020

[post]

- Comunitatea Diaspora -

Comentarii
Loading...