Tratatele UE

Uniunea Europeană se bazează pe statul de drept. Aceasta înseamnă că orice măsură luată de UE derivă din tratatele care au fost aprobate în mod voluntar și democratic de toate țările membre. De exemplu, dacă un anumit domeniu politic nu figurează într-un tratat, Comisia nu poate propune un act legislativ în domeniul respectiv.

Tratatul este un acord cu forță juridică obligatorie între statele membre ale UE. El stabilește obiectivele UE, regulile de funcționare a instituțiilor europene, procedura de luare a deciziilor și relațiile existente între Uniune și statele membre.

Tratatele sunt modificate pentru a permite creșterea eficienței și transparenței UE, pentru a pregăti extinderile viitoare și pentru a introduce noi domenii de cooperare – cum ar fi moneda unică.

În baza tratatelor, instituțiile UE au posibilitatea de a adopta acte legislative, pe care statele membre le aplică ulterior. Tratatele, legislația, jurisprudența și propunerile legislative pot fi consultate în versiune integrală pe site-ul EUR-Lex, baza de date a legislației UE.

În ordine cronologică inversă (de la cel mai nou la cel mai vechi), principalele tratate sunt:

 

Data semnării: 13 decembrie 2007
Data intrării în vigoare: 1 decembrie 2009

Obiectiv: să transforme UE într-o entitate mai democratică, mai eficientă și mai aptă să abordeze, la unison, probleme globale, cum ar fi schimbările climatice.

Schimbări esențiale: putere sporită conferită Parlamentului European, schimbarea procedurii de vot în cadrul Consiliului, inițiativa cetățenească, funcția de președinte permanent al Consiliului European, funcția de Înalt Reprezentant pentru politica externă, un nou serviciu diplomatic al UE.

Tratatul de la Lisabona precizează ce atribuții:
– revin UE
– revin statelor membre
– sunt comune UE și statelor membre.

Aceste obiective și valori reprezintă temelia pe care s-a construit UE și sunt consfințite prin Tratatul de la Lisabona și Carta drepturilor fundamentale a UE.

Tratatul de la Lisabona (versiune integrală)

Tratatul de instituire a unei Constituții pentru EuropaCăutați traducerile disponibile pentru linkul precedentEN••• (2004), cu obiective similare celor prevăzute de Tratatul de la Lisabona, a fost semnat dar niciodată ratificat.

Data semnării: 26 februarie 2001
Data intrării în vigoare: 1 februarie 2003

Obiectiv: să reformeze instituțiile pentru ca UE să poată funcționa eficient și după extinderea până la 25 de state membre.

Schimbări esențiale: metode pentru modificarea componenței Comisiei și redefinirea sistemului de vot în cadrul Consiliului.

Data semnării: 2 octombrie 1997
Data intrării în vigoare: 1 mai 1999

Obiectiv: să reformeze instituțiile UE în pregătirea extinderii către noi state membre.

Data semnării: 7 februarie 1992
Data intrării în vigoare: 1 noiembrie 1993

Obiectiv: să pregătească realizarea uniunii monetare europene și să introducă elemente ale uniunii politice (cetățenie, politică externă comună, afaceri interne).

Schimbări esențiale: crearea Uniunii Europene și introducerea procedurii de codecizie care îi conferă Parlamentului un rol mai important în procesul decizional. Noi forme de cooperare între guvernele statelor din UE – de exemplu în ceea ce privește apărarea, justiția și afacerile interne.

Data semnării: 17 februarie 1986 (Luxemburg) / 28 februarie 1986 (Haga)

Data intrării în vigoare: 1 iulie 1987

Obiectiv: să reformeze instituțiile în vederea aderării Portugaliei și Spaniei și să accelereze procesul de luare a deciziilor în contextul pregătirilor pentru crearea pieței unice.

Schimbări esențiale: extinderea votului cu majoritate calificată în cadrul Consiliului (din acest motiv este foarte greu ca o singură țară să aibă drept de veto cu privire la legislația propusă), crearea procedurilor de cooperare și aviz conform, care sporesc influența Parlamentului European.

Data semnării: 8 aprilie 1965
Data intrării în vigoare: 1 iulie 1967

Obiectiv: să simplifice cadrul instituțional european.

Schimbări esențiale: crearea unei singure Comisii și a unui singur Consiliu pentru toate cele trei Comunități Europene (CEE, Euratom, CECO). Abrogat de Tratatul de la Amsterdam.

Data semnării: 25 martie 1957
Data intrării în vigoare: 1 ianuarie 1958

Obiectiv: înființarea Comunității Economice Europene (CEE) și a Comunității Europene a Energiei Atomice (Euratom).

Schimbări esențiale: extinderea noțiunii de integrare europeană pentru a include cooperarea economică.

Tratatele fondatoare au fost modificate pe măsură ce noi țări au aderat la Uniune:

2013 (Croația).
2007 (Bulgaria, România)
2004 (Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Ungaria)
1995 (Austria, Finlanda, Suedia)
1986 (Spania, Portugalia)
1981 (Grecia)
1973 (Danemarca, Irlanda, Regatul Unit)

Tratatele fondatoare au fost modificate pe măsură ce noi țări au aderat la Uniune:

  • 2013 (Croația).
  • 2007 (Bulgaria, România)
  • 2004 (Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, Cehia, Slovacia, Slovenia, Ungaria)
  • 1995 (Austria, Finlanda, Suedia)
  • 1986 (Spania, Portugalia)
  • 1981 (Grecia)
  • 1973 (Danemarca, Irlanda, Regatul Unit)
Descărcări

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

- Comunitatea Diaspora -

Spune ce crezi
%d bloggers like this: