Pro integrare

U.E. – STANDARDELE MINIME PENTRU MINORITĂȚI ÎN UE

- Advertisement -

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

Nu există standarde comune la nivelul UE pentru drepturile minorităților în UE, și nici o înțelegere comună cu privire la cine poate fi considerată persoană aparținând unei minorități; ia act de faptul că nu există o definiție a minorităților în Declarația ONU privind drepturile persoanelor care aparțin minorităților naționale sau etnice, religioase și lingvistice, și nici în Convenția-cadru pentru protecția minorităților naționale; subliniază necesitatea de a proteja toate minoritățile naționale sau etnice, religioase și lingvistice, indiferent de definiție, și evidențiază că orice definiție ar trebui să fie aplicată în mod flexibil, deoarece includerea de facto a beneficiarilor în cadrul protecției drepturilor minorităților face parte adesea dintr-un proces evolutiv, care poate conduce în cele din urmă la recunoașterea oficială; recomandă ca, respectând principiile subsidiarității, proporționalității și nediscriminării, o definiție a unei „minorități naționale” ar trebui să se bazeze pe definiția din Recomandarea 1201 a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (1993) pentru un protocol adițional privind drepturile minorităților la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, adică un grup de persoane dintr-un stat, care:
– locuiesc pe teritoriul acelui stat și sunt cetățeni ai acestuia;
– au legături tradiționale, ferme și durabile cu statul respectiv;
– au caracteristici etnice, culturale, religioase sau lingvistice distincte;
– sunt suficient de reprezentative, chiar dacă în număr mai mic decât restul populației din statul respectiv sau dintr-o regiune a acestuia;
– țin să păstreze împreună ceea ce constituie identitatea lor comună, inclusiv cultura, tradițiile, religia sau limba;
Articolul 14 din Convenția-cadru a Consiliului Europei pentru protecția minorităților naționale recomandă ca statele părți să depună toate eforturile pentru a se asigura, în măsura posibilului și în cadrul sistemelor de învățământ proprii, că persoanele aparținând minorităților dispun de posibilități adecvate de a li se preda limba minoritară în cauză sau de a beneficia de educație în această limbă, fără a aduce prejudicii învățării și predării în limba oficială;
UE încurajează Comisia și statele membre ca, în măsurile lor viitoare, să creeze instrumentele adecvate pentru a promova și susține utilizarea oficială a limbilor vorbite de minoritățile naționale și etnice în teritoriile în care trăiesc, la nivel local sau regional, în conformitate cu principiile din CCPM și Carta limbilor, asigurându-se totodată că protecția și încurajarea utilizării limbilor regionale și minoritare nu se realizează în detrimentul limbilor oficiale și al obligației de a le învăța;
Educația în limba maternă este esențială pentru respectarea drepturilor lingvistice și consolidarea valorii cetățeniei europene; încurajează, prin urmare, statele membre să se asigure că persoanele care aparțin minorităților etnice, regionale sau lingvistice, atât cele de vârstă școlară, cât și adulții, dispun de posibilități adecvate de a-și învăța propria limbă, istorie și cultură și chiar de a beneficia de educație în limba lor la toate nivelurile de învățământ din regiunea în care locuiesc; subliniază, totuși, că persoanele care aparțin minorităților ar trebui să învețe, de asemenea, limba, istoria și cultura populației majoritare.

- Diaspora.Ro promoveaza activitățile Românești -

Nicușor Moise 

 

- Comunitatea Diaspora -

- Advertisement -

Comentarii
Loading...